Wilhelm Reich címkéhez tartozó bejegyzések

Test páncél és annak feloldása

A pszichoanalízis történetének talán legbotrányosabb személyisége, Wilhelm Reich, 1897-ben,
Ausztriában született. Ifjúságát tragikus események árnyékolták be. Tizenkét évesen anyja
öngyilkos lett, miután viszonyt folytatott egy férfival, amit az ifjú Reich elmondott apjának.
Öt évvel később, önmagát szándékosan megbetegítve meghalt az apja is. Reichnek kellett
átvennie szülei birtokának vezetését, emellett leérettségizett, majd három és fél évig katona
volt. A háború után Bécsbe ment és orvosnak tanult. Már tanulmányai alatt kapcsolatba lépett
Sigmund Freuddal és 1920-ban tagja lett a Bécsi Pszichoanalitikus Egyesületnek. Élete legnagyobb részében elismert analitikus volt, munkáinak középpontjában főleg
a karakterstruktúra állt. Zsidó származása és szexualitással kapcsolatos nézetei miatt
emigrálni kényszerült, előbb 1934-től Norvégiában, majd 1939-től Amerikában élt. Folytatás