Sajátélmény beszámolók az Integrál Akadémiás életérzésről – 2. rész

Mit adhat a személyes életedhez az a három év, amit az Integrál Akadémia berkein belül, az integrál pszichológia képzésen élhetsz át? Ebbe az életérzésbe engednek betekintést azok a hallgatóink, akik az elmúlt években járták végig nálunk az önismeretnek ezt a korántsem hétköznapi útját.

Folytatás

Az asztrológia és a személyiség kapcsolata

Ha az asztrológiáról, mint holisztikus típustanról beszélünk, akkor meg kell említenünk Hermész Triszmegisztoszt. A neki tulajdonított – csak leírásokból, fordításokból ismert – Smaragdtábla a holisztikus szemléletnek azt az alaptételét tartalmazza, amelyre hatalmas szellemi tudásként felépült az asztrológia rendszere:
„Való, hazugság nélküli, biztos és igaz. Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy beteljesítse az Egy csodáját.”

Háromszorosan magasztos vagy Háromszorosan nagy Hermész mitikus alakjában a hellén Hermészre (kommunikáció, írás, isteni követ, intelligencia) és az ókori egyiptomi Thot istenre (írás, bölcsesség) ismerünk. A hagyomány viszont egy ténylegesen élő (kb. Kr. e. 12.000 vagy Kr. e. 8000 körül) emberként (is) számon tartja őt: a hagyomány szerint egy sírban (eszerint kb. Kr. e. 3000 körül élt), a múmiája mellett/kezében találták meg a világhódító Nagy Sándor katonái az írását, a híres Tabula Smaragdinát, a Smaragdtáblát, amely az alkímia és a spirituális tradíció alapszövegét tartalmazza. Számos további alkimista és hermetikus szöveg (Corpus Hermeticum) szerzőjeként tisztelik a Háromszorosan Magasztost, akinek a neve – lehetséges, hogy – valójában egy beavatási fokozatot jelölt.

Folytatás

Az integrál elmélet többszempontú valóságértelmezése

„Az „integrál” szó jelentése: átfogó, magába foglaló, nem kirekesztő, felölelő. Bármely terület integrál megközelítése pontosan erre is törekszik: annyi szemszög, stílus és módszertan felölelésére, amennyit csak lehetséges, miközben a téma koherens szemléletére törekszünk. Bizonyos értelemben az integrált megközelítések „metaparadigmák”, vagyis segítenek összehozni számos, már létező paradigmát, így ezek a megközelítések hálózatszerűen összekapcsolódnak és kölcsönösen megtermékenyítik egymást.” Ken Wilber

A világ sosem volt olyan összetett, mint manapság. Arról nem is beszélve, hogy egyre csak bonyolódik, egyre nagyobb a kakofónia, amikor napjaink problémáival szembesülünk, például a szélsőséges vallási fundamentalizmussal, a környezetünk lealacsonyításával, a kudarcot valló oktatási-nevelési rendszerekkel, egzisztenciális elidegenedéssel és szeszélyes pénzügyi piacokkal. A tudomány soha nem tagolódott még szét ennyi apró részterületre, soha nem volt ennyi világnézet, amelyeket mind-mind figyelembe kell venni, ha ezekkel a gondokkal akarunk foglalkozni. Valóságos bőségszaruja ez a megközelítéseknek.

Folytatás

Önismereti és spirituális sajátélmény – ezzel várunk idén is az Integrál Akadémia Sátorban

Pszichofotel Laár Andrással

Az Everness Fesztivál a tudatosság ünnepe, ahol minden rólunk, vagyis az emberről szól. Hallgathatsz előadásokat önismeretről, pszichológiáról, spiritualitásról, egészséges életmódról és gyakorolhatsz testtudatos mozgásformákat. Ezen a fesztiválon nem vagy egyedül a kérdéseiddel, a workshopokon pedig sajátélményben tapasztalhatod meg, ahogy megszületnek benned a válaszok.

Az Everness Fesztivál olvasztótégelyként köti össze a hasonlóan gondolkodó, őszinte kapcsolatokat kereső, tudatosan fejlődni vágyó embereket. Évente több alkalommal nyújt lehetőséget a közös úton járó keresőknek a kapcsolódásra, az egységélmény megtapasztalására.

Folytatás

Hogy működünk az evilág és a spirituális világ határán?

A transzperszonális szinteken az emberi megismerés (kogníció) meghaladja a racionális elme működését és intuitív, valamint analógiás módon történik. A wilberi 7. szint az evilág és a spirituális világ határa, a határon innen. Ezt nevezzük természetmisztikának vagy pszichikus szintnek. Az evilág alatt azt a mindennapi valóságot értjük, melyet „6 érzékszervünkkel” tapasztalunk. A 6 érzékszerv fogalma a keleti tanokból ered és nem tévesztendő össze a hatodik érzékkel. A keletiek ugyanis az elmét is érzékszervnek tekintik, hiszen, ha megfigyeljük önmagunkat (meditálunk) egy fejben menő gondolatot is ugyanúgy tárgyként tudunk szemlélni, mint egy kívülről jövő hangot, tehát az elme és az öt érzékszerv együtt a hat érzékszerv.

Folytatás

Gyász és gyászmunka

A gyász folyamatát úgy határozhatjuk meg, mint az elvesztett személy hiányából eredő pszichológiai és érzelmi reakciót. A gyászmunka azonnal elindul a halálhír tudatosulásával, mely lassú megszabadulás a veszteség okozta bánattól, gyásztól olyan módon és eredménnyel, hogy az elvesztett személy nélkül tudjunk új kapcsolatok és lehetőségek felé fordulva teljes, nyitott életet élni.

A gyász irodalmában nagy hagyománya van a gyász szakaszokra bontásának. Annyiban megegyeznek a modellek, hogy a gyász kezdeti szakaszának a sokkot, dermedtséget tartják, kivéve azt az estet, amikor az anticipált gyász lehetséges. Az anticipált gyász esetén a hozzátartozók tudnak a személy terminális (véges, végleges) állapotáról vagy életveszélyes helyzetéről, és lehetőségük van felkészülni az elvesztésére. A halál után általában a viselkedésben, érzelmekben és gondolatokban megjelenő sokk, tagadás kerül előtérbe, intenzív vegetatív tünetekkel, a veszteség tudomásulvételének képtelenségével. Ezután következnek a köztes fázisok, melyeket a halálhír tudomásulvételével és az érzelmi reakciók változatosságával lehet jellemezni, majd a gyászmunka lezárása, ami megköveteli a gyászolótól az életének, identitásának, világképének újraszervezését, az alkalmazkodást a megváltozott helyzethez, és az élet új lehetőségeinek felismerését.

Folytatás

A Hellinger-féle családállítás

A Hellinger-féle családállítás vagy családkonstelláció állítása egy nemrég kidolgozott módszer, mely a pszichoterápia és a spiritualitás határterülete. Formailag olyan, mint a pszichodráma – csoportos pszichoterápiás módszer, ahol a csoporttagok eljátsszák a főszereplő életének problémás szereplőit –, itt azonban a téma adott: a családi problémák.

A családi problémákat állítják fel úgy, hogy a résztvevők szinte semmit nem tudnak a családról és a főszereplő kliensről. Mégis, pillanatokon belül, ha a főszereplő beállítja őket a terem közepén lévő térbe, akkor elkezdik érezni a sajátos viszonyokat egymáshoz, és a terapeuta biztatására kikommunikálják érzéseiket és gondolataikat.

Sok, a felmenők által gyakran sírba vitt, s emiatt jelenleg is tudattalanul problémát okozó családi titok tárul fel így, mely ezáltal fel tud oldódni. Továbbá gyakori, hogy a kliens olyan szerepekben van, amelyek nem a lélek természete szerint való egészséges szerepek, például a saját apjának nem a lánya, hanem a felesége szerepét tölti be lélektanilag. Ekkor a családállítás során helyreállítjuk a lélek természetes öntőformája szerinti szerepeket a főszereplő és családtagjai között.

Folytatás

Amikor mennél, de a világ nem ereszt

Gyerekként azt hisszük, a miénk lesz minden, ami elő van írva: ház, összetartó család, jó kocsi, gyerekek és persze egy vastag állás, amiből mindezt fedezzük. Vannak szerencsések, akiknek ez össze is jön, de lássuk be, ők a kivétel, ami erősíti a szabályt.

A valóság az, hogy elkezdjük élni azt az életet, ami a szüleink és a környezetünk szerint jó nekünk. Előre kijelölt irányok mentén igyekszünk megvalósítani a mások által helyesnek ítélt célokat. A tét magas, az elvárás egyre több, nekünk pedig se időnk, se energiánk nincs átgondolni, hogy vajon tényleg azt tesszük-e, amit akarunk.

Folytatás

Spirituális hagyományok – a külső és belső tan különbségei

Spirituális hagyományoknak nevezzük az egy-egy megvilágosodott, isteni embertől eredeztetett, generációkon áthagyományozódott sok száz vagy ezer éves tan- és gyakorlatrendszereket. Ilyenek a nagy világvallások, és azok belső, misztikus, meditatív hagyományai.

A spirituális hagyományok mentén kétféle megközelítés alakult ki: a belső tan (ezotéria), a meditatív, sajátélményű tevékenység, és a külső tan (exotéria), az intellektuális-rituális mód. Az alábbiakban e kettőt vesszük szemügyre közelebbről.

Folytatás

Sajátélmény beszámolók az Integrál Akadémiás életérzésről

Mit adhat a személyes életedhez az a három év, amit az Integrál Akadémia berkein belül, az integrál pszichológia képzésen élhetsz át? Ebbe az életérzésbe engednek betekintést azok a hallgatóink, akik az elmúlt években járták végig nálunk az önismeretnek ezt a korántsem hétköznapi útját.

Folytatás