A kereszténységtől az istenkeresés misztériumáig

Emlékszem, amikor elsőben a buddhizmus és a keresztény misztika előadások egymás után következtek egy oktatási hétvégén. Szombaton a buddhizmus tanításaitól átszellemülve jegyeztem meg csoporttársaimnak, hogy kíváncsi vagyok, ezek után mit adhat a másnapi kereszténység előadás? Persze leesett az állam attól az újfajta látásmódtól, amibe vasárnap a kereszténységet 8 év katolikus gimnázium után átcsomagolták nekem. Akkor még nem tudtam, hogy ez már csak így megy az Integrál Akadémián.

Keresztény körök

Óvodás korom óta jártam hittanra és a választható érettségi tantárgyam is ez volt. Sokat forgattam a Bibliát és valahogy mindig megnyugvást adott, ha a közelemben tudhattam. A kedvenc „játékaim” közé tartozott, hogy amikor elakadtam valamiben az életemben, akkor egy tetszés szerinti ponton felnyitottam a könyvet és „kiolvastam” belőle a választ. Meglepő módon ez működött. Azóta persze rájöttem, hogy a könyvek válaszadási képessége nem korlátozódik kifejezetten a Bibliára, ahogy az Istenbe vetett hitem sem áll meg a kereszténység határainál.

Nyolc év egy katolikus gimnáziumban elég volt ahhoz, hogy kiábránduljak a vallásból. Mivel kötelező vagy melegen ajánlott volt templomba járni, áldozni, bérmálni, énekelni a templomi kórusban, lehetőségem volt sok mindnet megfigyelni a templomi életből. Láttam visszaéléseket, a gyónási titok megsértését és az álszentség pillanatok alatt átalakuló arcait a templomon belül és kívül. Megcsömörlöttem.

Mind ugyanazt keressük

A buudhizmust úgy tartottam számon, mint a vallások legspirituálisabb irányzatát, tehát egy kicsit az átlag, meditációval nem foglalkozó vallások fölé emeltem. Fogalmam sem volt arról, hogy valójában az összes vallásnak mély spirituális gyökere van, azt pedig elképzelni sem mertem, hogy ez a gyökér közös mindegyikben.

Pár évvel ezelőtt, elsős integrál pszichológia hallgatóként a keresztény misztika előadáson ugyanazt hallottam a tanár, Kiss Dániel szájából, mint előző nap Gánti Bencétől a buddhizmus napon. A fő téma ugyanúgy a meditáció, a tudat és a végső valóság voltak. Közel húsz évnyi hittanóra után itt hallottam először arról, hogy a kereszténységnek is van gyakorlata az Istennel történő végső egyesülésre. A keresztény misztikusok ugyanazt az Egységet keresik és élik át, mint a buddhisták, szúfik vagy jógik, csak az eltérő kulturális-társadalmi háttérnek köszönhetően más eszközeik vannak a megtapasztalásához.

A kereszténység valahol a múltban ebből az Istenkeresésből nőtt ki és vált ezoterikus (titkos) tanításból dogmákra épülő exoterikus világvallássá. Ne higgyük azonban, hogy mély lelki tanításai elvesznek az egyre üresebben kongó templomtermekben. Vannak ugyanis a mai napig olyan Istentől vezérelt emberek, akik őszinte, tiszta szándékból követik és váltják valóra a kereszténység tanításait.

A gyermekmentő szerzetes

Böjte Csaba egy nemzetközi szinten nagy tiszteletnek örvendő ferences rendi szerzetes, aki a romániai árvák megsegítésére tette fel életét. Megalapította gyermekmentő szervezetét, a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, melynek célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Jelenleg 2500 nyomorgó árváról gondoskodik intézményeiben és további százakról nevelőszülői rendszerben.

A gyermekeket befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengeren túl is. Az alapvető életfeltételeken kívül (szállás, ruha, étel stb.) Böjte Csaba a gyerekek taníttatásával is foglalkozik, amibe vallási és erkölcsi nevelésük egyaránt beletartozik. Nem kevesen egyetemre is bejutnak közülük.

November 4-én személyesen találkozhatsz Böjte Csabával az Integrál Akadémia Keresztény misztika, a kereszténység belső magva című mindenki számára nyitott előadásán. A szentéletű szerzetes elmeséli saját történetét, a kereszténységhez fűződő kapcsolatát, miközben lehetőséged nyílik feltenni neki a saját kérdéseidet.


Jelentkezz november 4-ei Keresztény misztika előadásunkra és találkozz egy igazi szentéletű kereszténnyel!

Részletek: www.integralakademia.hu/keresztenymisztika2018

 

Hozzászólások