A látomások ereje és a lélek bora

frecska_ede_halfbodyMájus 12-én, vasárnap, az Országos Transzperszonális Konferencián meghallgathatjátok Dr. Frecska Ede pszichiátert és pszichológust, a debreceni Kenézy Kórház Felnőtt Pszichiátriai Osztályának vezető főorvosát, aki az ősi kultúrák tudatmódosító technikáiról és azok rituális alkalmazásáról tart  előadást. Dr. Frecska Ede több mint ötven lektorált publikációnak és könyvfejezetnek a szerzője-társszerzője. Pszichiátriai érdeklődése a spirituális dimenzió bevonásával túlmutat a jelenlegi bio-pszicho-szociális spektrumon. Tizenhét évet élt Amerikában, ahol kezdetben a skizofrénia ellenszerét kutatta, majd érdeklődése a sámáni tudatállapotok felé fordult. A beavatási és gyógyító rítusok híve, az idegtudomány kvantumelméleti megközelítésének kidolgozója. Számos nemzetközi idegtudományi, pszichológiai és tudatkutatási szervezet tagja.

-Christina Grof és Stan Grof Budapesten! Május 10-11-12. Jegyek, infók itt.

Vasárnapi előadásának részletes ismertetője:

A LÁTOMÁSOK EREJE ÉS A LÉLEK BORA

Az emberiség történetének több száz civilizációja kultiválta a módosult tudatállapotokat, és a módosult tudatállapotok egyes formáit vagy egyenrangúnak, vagy magasabb rendűnek tartotta a hétköznapi tudatállapotnál.  A nyugati kultúra azon kevesek közé tartozik, amelyeknek nincs ilyesmire töretlen, megbecsült hagyománya, intézményes formája meg a legkevésbé sem. 
Ezért Nyugaton a tudatállapotok módosítása szubkultúrába, marginalizált kultuszokba, illegalitásba szorul, a kultúridegenség minden járulékos következményével.  A megfelelő tudományos megközelítés hiányában kialakult egy sajátos diszkriminációs vakság, amely nem tud különbséget tenni a módosult tudatállapotok romboló és integratív formái között. 
Pedig az integratív típusú módosult tudatállapotok nagy valószínűséggel alapvetőek voltak olyan humánspecifikus viselkedésformák kialakulásában, mint gyógyítás, képzőművészet, vallás, írásbeliség, logika, matematika és filozófia. Mircea Eliade munkája világított rá, hogy a gyógyításban évezredeken keresztül jelentős elem volt a sámáni révület. David Lewis-Williams (dél-afrikai antropológus) megfigyelései szerint a paleolit barlangrajzok keletkezésében szerepük volt transz utóhatásoknak. Raptus, divináció, eksztatikus látomás, unio mystica gyakran meghatározóak voltak a nagy világvallások kialakulásában és továbbfejlődésében.
Az óvilági civilizációk forrásaként tekintett sumér kultúra imaginált lények (az Anunnakik) tanításán alapult – a dologban legilletékesebbek, a sumérok szerint. Parmenidész, akinek gondolataira épült az arisztotelészi logika, a logikai érvelés fontosságát hexaméterekbe szedve egy sámáni jellegű, felsővilágbeli utazás formájában írta meg. Őt is, mint a matematika atyját, Pitagorászt kortársai iatromantisnak, mai szóval sámánnak, látnoknak tartották.  Három álom volt motiválója a Descartes nevével fémjelzett racionalista filozófiának is.  A DNS és a PCR technika eredetének LSD vizionálta hátteréről jobb nem is beszélni…  Viszont a mitológiai tradíciók (törzsitől a görög-rómaiig) és kiváltképp a pre-kolumbiánus amerikai civilizációk nem érhetőek meg kellő mélységben a módosult tudatállapotok integratív formáinak ismerete nélkül.  Az előadás ki fog térni arra, hogy milyen szerepe volt látomást hozó növényeknek ún. yopo és ayahuasca a dél-amerikai kulturák kialakulásában és fennmaradásában.

Szabó András

Hozzászólások