A lelki segítés “misztériuma”

A terápia egy olyan segítő beszélgetésre épülő kapcsolat, amelyben az egyik fél belső problémáinak feldolgozásához segítséget kér a másiktól, aki bizonyos megállapodott keretek között (szóbeli szerződés) erre vállalkozik.

Mi különbözteti meg a terápiát egy baráti beszélgetéstől?

A segítő beszélgetésben maga a kapcsolat az, ami gyógyító hatású. Megvan benne az elfogadás, a pozitív odafordulás, a hitelesség, aminek következtében létrejöhet a raport (összhang). A terápiás hatékonyságkutatások szerint, ezen tényezők megléte alapjaiban (50%-ban) határozza meg a terápia sikerességét. Nem elég tehát pusztán a pszichoterápiás módszerekben jártasságot szereznünk, lelki segítőként a fent említett kvalitásokat is ki kell fejlesztenünk magunkban.

Mik a raport feltételei?

A raport akkor tud létrejönni egy terápiás kapcsolatban, ha a segítséget kérő önként vállalkozik a terápiás folyamatra. Amennyiben nem kér segítséget, úgy legfeljebb egy meghívást intézhetünk felé. Erőszakkal senkit sem vonhatunk be a folyamatba, hiszen attól sérül a kapcsolat, ami a raport létrejöttét is ellehetetleníti.

Az összhang úgy tud megszületni a segítséget kérő és a segítő között, ha utóbbi elvárások nélkül, pozitívan fordul a másik felé. Ennek eredményeként a segítséget kérő megnyílik és bizalommal lép bele a terápiás folyamatba.

A segítő akkor vállalja a hozzá fordulóval való közös munkát, ha képes vele együtt dolgozni. Nem kötelessége mindenkit elvállalni, aki felkeresi. Ez fordítva is igaz. Ha segítő és kliense nem passzolnak össze a közös munkához, akkor ez általában az első, második alkalommal megmutatkozik a terápiás kapcsolatban, hiszen ilyenkor nem jön létre a raport.

Az is lehet, hogy a segítséget kérő készen áll a terápiás munkára, de elsőre nem a számára legmegfelelőbb terapeutát kereste fel. Ilyenkor érdemes továbbmenni és megtalálni a számunkra legideálisabb segítőt.

A terápiás segítés alaptechnikái

A terápiás munka egyik pillére a terápiás kommunikáció. Ennek alkalmazása során a segítő verbálisan (szóban) és non-verbálisan (mimika, gesztusok, testtartás, légzés, mozgás, tekintet) visszatükrözi a klienst. A verbális visszatükrözés azt jelenti, hogy amit a kliens mond, azt a segítő a megfelelő pillanatban „lecsupaszítva, tisztán” visszaismétli (tiszta kommunikáció). A terápiás folyamatban azt kérjük a klienstől, illetve arra „tanítjuk”, hogy ő is ilyen módon kommunikáljon.

A lelki segítő a következő tiszta kommunikációs technikákat alkalmazhatja egy-egy ülés alkalmával (a felsorolás nem teljes):

1. Ügyel, hogy a kliens minden mondatát egyes szám első személyben fogalmazza meg.

Pl.: Ettől nem érezzük túl jól magunkat. Helyett: Ettől nem érzem túl jól magam.

2. A múlt és jövő helyett a jelenbe helyezi a fókuszt.

Pl: Gyakran bántottak, amitől szomorú voltam. Helyett: Gyakran bántanak, amitől szomorú vagyok.

3. Konkretizál.

Pl.: Mindig olyan magányosnak érzem magam. Helyett: Tegnap az anyám nem hallgatott meg, amitől magányosnak érzem magam.

4. Aktív szerkezetű igét használ.

Pl.: Unom már, hogy minden este veszekedés van, amikor későn jön haza. Helyett: Unom már, hogy minden este veszekszek, amikor későn jön haza.

5. Kihagyja a kötőszavakat (kell, is, néha, már, mindig, soha, csak), a „de” és „vagy” helyett „és”-sel kapcsolja össze a tagmondatokat.

Pl.: Lehet, hogy néha bizalmatlan vagyok, de gyakran hazudnak nekem. Helyett: Bizalmatlan vagyok és hazudnak nekem.

Ezek az alaptechnikák segítenek kísérni a klienst a terápiás folyamatban. A siker és a változás kulcsa, hogy ezek alkalmazása közben a kliens ráébred: ő nem a körülmények áldozata, a problémák passzív elszenvedője, hanem aktív okozója.

Ki van a kormánynál?

Problémáink gyökerét mindannyian magunkban hordozzuk valamilyen formában (pl. sérült gyermekkor, nagyobb trauma átélése, stb.). Korábbi élettapasztalataink nem tűnnek el nyomtalanul attól, ha nem veszünk róluk tudomást. Minden elfojtott vagy eltagadott érzést és emléket ott hordozunk magunkban, amik nap, mint nap alakítják az életünket. Hétköznapi emberként sokszor eljutunk addig a kérdésig, hogy „Miért pont én?”. A válasznak viszont csak kevesen járunk utána.

A terápia képes megválaszolni az életünkkel kapcsolatos kérdéseket. Amikor a terapeuta segít tisztázni és konkretizálni a bennünk levő problémák okát, akkor nem hibáztatni akar, hanem elfogadón elkísérni oda, ahol felfedezhetjük: mi magunk vagyunk a problémák okozója, ezért mi magunk meg is tudjuk oldani őket. Ez a felismerés óriási energiákat képes mozgósítani bennünk. Rájövünk, hogy az életünket mi irányítjuk és, ha akarjuk, akár olyan életet is élhetünk, amit mindig is szerettünk volna. Ettől kezdve pedig a saját döntésünkön múlik, hogy milyen irányba indulunk tovább.


Érdekel a pszichológia? Gyere és próbáld ki testközelből ingyenes Nyílt napunkon!

Részletek: www.integralakademia.hu/oszinyiltnap2020

Hozzászólások