A sámánná válás folyamata és tünetei

A sámánizmus ősi, egyetemesen elterjedt vallási jelenség. Kialakulása a korai sziklarajzok alapján több tízezer évvel ezelőttre tehető. Manapság egyre többen fedezik fel magukon az ún. sámánbetegség jeleit, amelyek akár testi-lelki válságba is sodorhatják életüket. Milyen tünetek jelzik a sámánná válás folyamatát és mi történik ekkor pontosan? Erről olvashatsz alábbi bejegyzésünkben.

Kik a sámánok?

A szoros értelemben vett samanizmus (vagy sámánizmus) Közép- és Észak-Ázsiában, valamint a sarkköri területeken uralkodik. Különböző formái felfedezhetők Dél-Amerikában, Ausztráliában, Indonéziában, Délkelet-Ázsiában, Kínában, Tibetben és Japánban egyaránt.

A sámán feladata, szerepe sokrétű. Piers Vitebsky – a sámánizmusról szóló szakirodalom jelentős szerzője – egyenesen úgy fogalmaz, hogy a sámán „olyan szerepet töltött be a közösségben, mint az ipari társadalmakban az orvos, az elmegyógyász, a katona, a jövendőmondó, a pap és a politikus.”

„A sámán – a legtöbbek által elfogadott – meghatározása, hogy ő az, aki közvetíteni tud a különféle világok, realitások között. Ez a közvetítés azt jelenti, hogy a sámán a megváltozott tudatállapotában (transzban vagy eksztázisban) különleges élményeket érez, az utazás során tulajdonképpen újfajta tudásra tesz szert. Belép egy másik realitásba, amelyet éppen olyan valóságosnak tapasztal, mint a köznapi érzékelések világát.” (Hoppál Mihály: Sámán-utazás előadása, 2011. 12. 23., A38 hajó)

A transz során a sámánok a hétköznapi világétól különböző lényekkel, erőkkel és jelenségekkel kerülnek kapcsolatba. Az emberek és a szellemek, istenek világai között közvetítenek, miközben jelentősen megváltozik az idő-, a tér- és önészlelésük.

A kiválasztás

Az ázsiai hagyomány szerint a sámán lehet férfi és nő is, aki különleges képességeit a szellemek általi kiválasztás (elhívás) során kapja. A sámánná válásról kétféle elképzelés ismert, a „passzív” és az „aktív”.

Passzív kiválasztás

A szibériai és a török néphitben „passzív” módon történik a sámánok kiválasztása, amikor is a jelölt semmit nem tesz annak érdekében, hogy sámán legyen, inkább tiltakozik ellene. Az elhívás spontán vagy családi örökség részeként történik. Ennek jelei lehetnek a burokban születés, a fölös számú csonttal, foggal, tizenegy vagy még több ujjal való születés. A későbbi évek során a kiválasztottnál nyomorékság léphet fel (ahonnan az égiek elvesznek, oda adnak is). Továbbá a leendő sámán gyermekkorában a többi gyermektől eltérő módon viselkedik. Emberkerülő, nyugtalan, ideggyengeség és epileptikusság jellemzi, és gyakran előfordul, hogy valamilyen súlyos betegségen esik át.

Aktív kiválasztás

Ez saját elhatározás vagy a család döntése alapján történik. Ekkor a leendő sámán tanulásba kezd és, ha kitartó, végül sámánná szentelik.

A sámán elismerése

A sámánt akkor ismerik el, ha önkívületi élménye, beavatása nyomán tudja, érti és alkalmazza az eksztázis technikáját, valamint a hagyományos módszereket (énekek, gyógynövények, mitológia, titkos nyelv). A sámánná avatás szertartását a szellemek és az öreg sámánmesterek végzik.

A beavatás folyamatának három fázisa van:

  1. A jelölt kiszakad a közösségből, mert az átmenetnek az ismert világ határain túl kell végbemennie.
  2. A határvidéken tartózkodik, ami néhány naptól akár néhány évig is eltarthat.
  3. Visszatér és beilleszkedik a közösség adott szintjére.

A kiválasztott tehát „utazásai”, beavatásai során olyan határsértéseket követ el, amelyek a mindennapi ember számára nem átélhetőek. Ezt csak a beavatott sámán teheti meg, ugyanakkor az ő számára sem veszélytelen. Ahhoz, hogy képes legyen rá, át kell esnie egy bevezető utazáson, amit egy válságos fizikai és pszichikai állapot, az ún. „sámánbetegség” előz meg. Ennek oka, hogy csak a szenvedés, a válság az, ami tudással ruházza fel az embert.

Sámánbetegség

Amennyiben a sámánjelölt nem áll bele az útjába és feladatába, akár örökre nyomorékká vagy pszichés beteggé válhat. A passzív elhívás esetében tehát az ellenszegülés hiábavaló és kényszerítő erővel bír a leendő sámánra nézve.

A beavatási betegség „huzamos alvással jár”, ami akár eszméletvesztésig, tetszhalottszerű állapotig fokozódhat. A hagyomány szerint az alvás vagy elrejtőzés során, míg teste eszméletlenül fekszik, a lelkét természetfölötti lények, általában a halott sámánok lelkei elrabolják, és ekkor kapja meg tudományát.

Kívülről nézve a folyamat először több napon, hónapon vagy éven át tartó fizikai fájdalmakban, gyulladásokban, vérzékenységben jelentkezik. Ez később átcsaphat egy hosszú kómaszerű állapotba, ahol a sámán megéli testének szétszedését és összerakását, majd mintegy újjászületve, beavatottként tér vissza.

Felavatás

A fentiekkel még közel sem zárul le a sámánná válás folyamata. Utolsó lépésként szükség van az ún. sámánavató szertartásra is. Ezen rítus szerint a jelöltnek be kell mutatkoznia az ég lakóinak, e célból pedig fel kell másznia egy fára, hágcsóra, létrára vagy hegyre.

Ekkor oltalmazó szellemeket  kap maga mellé. Nem ő választja ki a szellemet, hanem a szellem választja a sámánt. „Kapsz egy szellemet, aki mindig veled lesz – második éneddé válik.” – tartják Észak-Amerikában. A sámán tehát ettől kezdve ismeri az utat, képes megtenni azt, szembe mer szállni a szellemekkel, a közösségnek pedig létfontosságú információkhoz tud jutni.

Hogy történik ez napjainkban a nyugati civilizációban?

A tudat robbanásszerű evolúciójának következtében egyre többen válnak egyik pillanatról a másikra „spirituálissá”. A tudatalatti és tudatfeletti minőségek ekkor eláraszthatják tudatunkat, ami kiváltképp akkor érhet minket sokkhatásként, ha a spirituális tapasztalatok létjogosultságát el nem fogadó társadalmi-kulturális környezetben élünk.

A pszichés és fizikai egészségünket egyaránt érintő válsághelyzet ekkor megköveteli, hogy elkezdjük az önmagunkkal való belső munkát az alapoktól. Erre a legmegfelelőbb választás egy transzperszonális szemléletű tanácsadó, aki végig tud kísérni a testünket és lelkünket egyaránt érintő transzformáción. E munka során önismeretre és önuralomra teszünk szert. Stabilizálódunk az itteni világban és megtanuljuk a biztonságos „átjárás” technikáit, hogy a későbbi transzformációk során is bármikor meg tudjuk tenni az utat oda és vissza.

Forrás: Csörgő Zoltán, Az eurázsiai sámánok és az ősi magyar hitvilág, 2009, Budapest – Integrál Akadémia Jegyzet


Tudj meg többet a Sámánok Titokzatos Világáról december 14-én és 15-án, ahol egy igazi azték-maja sámánnal is találkozhatsz!

Részletek: www.integralakademia.hu/samanhetvege2019

Hozzászólások