A szex és spiritualitás közti kapcsolat

A férfi és a nő szexuális egyesülése megjelenik a világ szinte összes spirituális rendszerében, konkrét, vagy metaforikus formában. Megjelenik ez a törzsi vallásokban, a nemek kölcsönös játékaként, vagy a teremtésmítoszokban szerte a világon, mint például Shiva és Shakti története; vagy a férfi és női energiaminőségek formájában, mint például a yin és a yang. A judaizmusban és kereszténységben megtaláljuk Shekinah és Sophia alakjait, akik a júdeo-keresztény férfi istenek női ellentétpárjai, végül az eksztatikus tradíciók, mint például a szúfizmus misztikusainak szerelmes versei is jó példák erre. De foglakozik a szexualitás isteni aspektusával a tantra-jóga és a taoizmus hagyománya is. Mindezek a hagyományok technikákat dolgoztak ki, melyek célja a szexualitás alatti módosult tudatállapotok szándékos elérése. Emellett az derül ki a kutatásokból, hogy meglehetősen sok, spirituális szexuális gyakorlatot nem végző, s gyakran ezekről nem is tudó ember (Scantling és Browder szerint minden huszadik) tapasztal meg spontán, önkéntelen, nem szokványos szexuális élményeket a nemi aktus alatt, függetlenül korábbi hiedelmeiktől, és a társadalmuk nézeteitől. Mi történik velük és milyen jelentést adnak az élményeiknek?

A következő élménybeszámolók és élményleírások Jenny Wade kutatásából származnak, amelyekről a Journal of Transpersonal Psychology 32. számában számolt be. A cikk eredeti címe: “Mapping the courses of heavenly bodies: The varieties of transcendental sexual experiences.”

Talán a leggyakoribb transzperszonális szexuális élmény a szerelmesek egységbe olvadása. Jenny Wade kutatásában részt vett válaszolók nem csak pszichés, spirituális egységről számoltak be, hanem fizikairól is, sőt, a kundalini egységét is megtapasztalták. Az élményeket mély szentség és  szeretet érzése kísérte. Voltak olyan nők, akik azonosultak minden nő tapasztalatával, mely során a nőiességük megerősödött, és jobban azonosultak lényük ezen részével, s megerősítve érezték magukat. A kutatásban sokan beszámolnak arról, hogy lényük megnyílik a teremtés minden lénye felé.

“Tényleg össze vagyunk kapcsolódva, mindannyian egymással, örökké és mindenhol. És ott van a “milyen végtelen az univerzum” érzése!” (Terry)

Számos ember (főleg nők) utaznak üdvözült boldogságban, a világűrben, a csillagokat és a bolygókat körülvevő sötétségben. “Hatalmas tér volt odakint, és sok apró fénypontocska, csillagok… Miközben ott lebegtem, úgy éreztem, hogy más bolygók is jelen vannak.” (Vivian) A testen kívüli élmények elég gyakoriak. Rendszerint az élmény azzal jár, hogy a szerelmesek magukat látják felülről az itt-és-most világában, és ezt általában a béke és a csodálat érzése kíséri.

Néhány válaszadó úgy érezte, visszakerül a múltba és az őseik testében és személyiségében találja magát, mely élmény általában sokkszerűen éri. Például egy nő egy kelta papnővé vált a rómaiak európai hadjárata során.

„Ott voltam, mialatt a római birodalom meghódította Galliát….Az az érzésem, hogy meghaltam egy római börtönben. A legkínzóbb fájdalom, amit éreztem a szerelmeskedés után, egy látomás volt, amiben a fáimat és az erdőmet égették fel. Nem is ismertem a dédszüleim neveit. Később kutatás végeztem. Megtudtam, hogy az erdők meg lettek szentelve az ókelta tradícióban.
Valójában imádkoztak az erdő fái közt, ezért voltam annyira felzaklatva, hogy a fáim égnek. Megpróbáltam történelmi tényekkel igazolni ezeket, és igen, a rómaiak leigázták Galliát egészen Írországig…..De amikor újra bekerülök ebbe a személyiségbe, elég jól tudok gall nyelven beszélni, pedig nem is ismerem a gall nyelvet. Ez a legdurvább dolog. [A szerelmem] leírt néhány dolgot, amit mondtam…..És ez ősi, ősi gall…Tényleg utánanéztünk.” (Ardrigh)

Néhány interjúalany a jövőbelátás eseteiről számolt be. Úgy tűnik, hasonlóan a múltbeli élet élményeihez, a jövőbelátások negatív történéseket jeleznek, az ezekkel együtt járó érzelem azonban a béke és a nyugodt elfogadás. Például egy nő, aki nagy reményeket táplált egy több évig szünetelő kapcsolat megújításában, hirtelen meglátta a jövőt.

“Olyan volt, mintha a racionális értelmet meghaladó igazság olyan dimenziójába repítettek volna, amelyet úgy ismertem fel, mint a hamis remények birodalmát. Ez a mindent elárasztó érzés és a bizonytalanság, amelyről tudtam, hogy a kapcsolatunk valószínűbb kimenetele lehet, nem volt egyáltalán kiborító. Körülöttem friss nyugalom honolt, amely velem volt napokig.”

A szex közben több személy látott természetfeletti lényeket (pl. angyalokat, vagy korábban meghalt szeretteiket). Néhány esetben úgy érzik, hogy ők vagy a partnerük isteni formákban jelennek meg (pl. az Ideális Forma platonikus értelemben). Még gyakoribb az, amikor egy rövid időre egy Harmadik személy jelenlétét érzik meg, aki lehet például egy isteni lény, amely a szerelmes pár által és velük együtt jött létre, de mégis független tőlük.

Világosnak tűnik, hogy a szex ugyanúgy elvezethet módosult vagy transzperszonális tudatállapotokhoz, még azokhoz is, amelyeket a testi vágyakat elnyomó és erősen szabályozó hagyományok hirdetnek. Mivel az alanyok nem azért szeretkeznek, hogy ilyen állapotokba kerüljenek, ezért a kiváltó okokat nem ismerjük pontosan, de feltételezünk néhányat.
A módosult tudatállapotok szorosan együtt járnak az agy elektrokémiai változásaival, amelyeket kiválthat éhezés, alváshiány, ingerszegénység vagy ingergazdagság, ismétlődő mozdulatok, tudatmódosító szerek, kontempláció, meditáció, stb. A szex közben számos ilyen esemény beállhat – különösen az ismétlődő mozdulatok, az ingergazdagság, a koncentrált fókusz, hasonlóan a meditációhoz, nem beszélve a test és az agy kémiai elváltozásáról, amelyet a hormonok beáramlása okoz a vérben. Más tényezők azt mutatják, hogy az ellazulás, a fizikai erőfeszítés elengedése és a jelen nagyfokú megélése szintén hozzájárul ezen élmények megéléséhez.

A szex tehát ugyanúgy elvezethet ezekbe a birodalmakba, mint a transz, a meditáció és a drogok.
E tapasztalatok nyilvánosságra hozatala elérheti azokat az embereket is, akik eddig szégyellték és titokban tartották az efféle élményeiket, és sohasem, beszéltek ezekről senkinek. A párbeszéd beindulása megváltoztathatja a szexről kialakult képet, miszerint ez egy “alsóbb” dolog, egy értéktelen vágy működése, amely veszélyes lehet az “igaz” spiritualitásra nézve.
Természetesen nem mindenki számára a szexualitás az út, de mindenképpen egy nagy potenciálú módszernek tekintendő a transzperszonális úton. Az élmények térképének megrajzolásával a félősebbek is bátran előhozakodhatnak saját élményeikkel, felismerve hogy ezek nem egyediek és nem szégyellnivalók. Mások felismerhetik, hogy a szex teljesen új világot tár fel, amely túlmutat a jobb és a több orgazmus hajszolásán.
Ez a testi spiritualitás nagy potenciált rejt tehát magában. Jelentősen csökkentheti a szégyenérzetet a testtel, a szex-szel és a szexualitás különböző formáival kapcsolatban és bizonyosan képes gyógyítani és átalakítani. Röviden, a transzcendens szex ismerete új távlatokat nyithat meg a hétköznapi életben és a szerelemben is.

Forrás: Gánti B., Kabai J. (2009). A transzcendens szexuális élmények kutatási eredményei a transzperszonális pszichológia területéről – Jenny Wade. Integrál Akadémia, Budapest
Az eredeti cikk címe: Wade J. (2000). Mapping the courses of heavenly bodies: The varieties of transcendental sexual experiences. The Journal of Transpersonal Psychology, Vol. 32,No . 2

A teljes 17 oldalas e-jegyzetet megtalálod ITT


Integrál Pszichológia képzés indul szeptember 16-án!

Részletek: http://www.integralakademia.hu/integral-pszichologia-szak

 

Hozzászólások