A transzcendens szexuális élményekről

A férfi és a nő szexuális egyesülése a világ számos spirituális rendszerében megjelenik konkrét vagy metaforikus formában. Megtaláljuk a törzsi vallásokban a nemek kölcsönös játékaként, a teremtésmítoszokban (pl. Síva és Sakti története), a férfi és női energiaminőségek formájában (pl. jin és jang) vagy a szexualitás isteni aspektusának szemléletében a tantra és a taoizmus hagyományában.

A kutatásokból kiderül, hogy sokan tapasztalnak módosult tudatállapotot szexuális együttlét alatt. Vannak, akik spirituális gyakorlásuk részeként, tudatosan törekszenek erre, de számos olyan eset is dokumentált[1], ahol ez spontán, önkéntelen módon történik meg.

Bárkivel megeshet

Meglehetősen sok, spirituális szexuális gyakorlatot nem végző, gyakran ezek lehetőségét sem ismerő ember tapasztal meg nem szokványos szexuális élményeket a nemi aktus alatt. A kutatásokból egyértelműen kiderül, hogy mindez korábbi hiedelmeinktől, társadalmi és vallási nézeteinktől függetlenül, spontán megtörténhet velünk.

A beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a szexuális együttlétek alatt olyan élményeket tapasztalhatunk meg, melyek során a tér, az idő és önmagunk észlelése megváltozik, illetve különbözik a közmegegyezéses valóságtól.

Az ilyen élmények többsége pozitív, sőt eksztatikus is lehet. Amikor negatív érzések bukkannak fel, később azokat is hasznosnak, pozitívnak ítéljük meg, mivel felismerésekhez és személyiségünk fejlődéséhez vezetnek.

A transzcendens szexuális élmények jellemzői

1. Túllépünk a tér, az idő és az én (ego) megszokott érzésén

Az ilyen módosult tudatállapotban partnerünket a szeretet csatornájaként érzékeljük, mely tapasztalás szexuális egyesülésünk aktusából fakad. Úgy tűnik, hogy ezek a módosult állapotok többé-kevésbé függetlenek az orgazmustól, konkrét körülhatárolható állapotként írhatók le.

2. Egy kozmikus erő jelenlétének a konkrét érzése

Ez bennünk, partnerünkben vagy mindkettőnkben megjelenhet szeretkezés közben. Ezt a kozmikus erőt gyakran a spirituális szellem különböző neveivel illetjük, például Isten, az isteni, a Felső Lélek, az Üresség. Tapasztalhatjuk ezt egy olyan térként, ahová be lehet lépni vagy egy olyan erőként, amely lehetővé teszi számunkra, hogy más létsíkokra utazzunk. Akadnak, akik ezt egy olyan élőlényként élik meg, aki a szerelmesek egyesüléséből emelkedik ki és nem redukálható pusztán kettejükre.

3. A fejlődés motorja

Ezeket az élményeket gyakran a természetfölöttivel azonosítjuk, melyek átélése gyakran vezet személyiségfejlődéshez, spirituális felismerésekhez és megtérésekhez is.

4. Hasonlóságok

Ezek az élmények általában nagyban hasonlítanak a főbb spirituális hagyományokban leírt élményekhez.

A transzcendens szexuális élmények mögött fellelhető okok

A szex tehát elvezethet módosult vagy transzperszonális tudatállapotokhoz, még olyan társadalmi, kulturális, vallási környezetben is, ahol a testi vágyakat elnyomó és erősen szabályozó hagyományt követnek.

Mivel az átélők nem azért szeretkeznek, hogy ilyen állapotokba kerüljenek, ezért a kiváltó okokat nem ismerjük pontosan. Feltételezhetjük azonban, hogy a módosult tudatállapotok szorosan együtt járnak az agy elektrokémiai változásaival, amelyeket kiválthat éhezés, alváshiány, ingerszegénység vagy ingergazdagság, ismétlődő mozdulatok, tudatmódosító szerek, kontempláció, meditáció, stb.

Szex közben számos ilyen esemény beállhat, különösen az ismétlődő mozdulatok, az ingergazdagság, a koncentrált fókusz (hasonlóan a meditációhoz), nem beszélve a test és az agy kémiai elváltozásairól, melyeket a hormonok beáramlása okoz a vérben. Más tényezők azt mutatják, hogy az ellazulás, a fizikai erőfeszítés elengedése és a jelen nagyfokú megélése szintén hozzájárul ezeknek az élményeknek átéléséhez.

Tudj meg többet a transzcendens szexuális élményekről január 12-én!

[1] Mapping the courses of heavenly bodies: The varieties of transcendental sexual experience, Journal of Transpersonal Psychology, Vol 32.

Forrás: Kabai József, Gánti Bence: A transzcendens szexuális élmények kutatási eredményei a transzperszonális pszichológia területéről – Jenny Wade, Budapest, 2009. – Integrál Akadémia Jegyzet


REGISZTRÁLJ a szexualitásról és a párkapcsolatok alakulásáról szóló, mindenki számára nyitott előadásunkra!

Részletek: www.integralakademia.hu/parkapcsolat2019

Hozzászólások