Az analitikus pszichológia

„Az analitikus pszichológia Carl Gustav Jung (1875-1961), svájci pszichiáter és pszichoterapeuta nevéhez kötődő mélylélektani pszichoterápiás irányzat, amely hangsúlyozza a tudattalan pszichés folyamatok meghatározó szerepét a pszichés egyensúly megőrzésében, illetve helyreállításában. Eredetét tekintve a freudi pszichoanalízis talaján fejlődött ki, de Jung Freuddal való szakítása után azonban hamarosan önálló pszichoterápiás iskolává vált.” Személyiségmodelljében a személyes tudattalan freudi értelmezését és alkalmazott szimbólumrendszerét kiszélesítette. Bevezetette a kollektív tudattalan, és az archetípusok fogalmát, kidolgozta komplexuselméletét. Személyiségelméletével megalapította a karakterkutatás modern irányzatát. A libidót (pszichés energia) általános életerőként értelmezi, melynek forrása a kollektív tudattalan. A személyiséget önszabályozó rendszernek tekinti, melyben az alapvető mozgatóerő a személyiség önnön lényegének keresése és megvalósításának törekvése. A jungi pszichoterápia központi fogalma az individuáció. Az individuációs folyamat célja, hogy az egyént mély önismeret révén hozzásegítse kreatív belső magjának megtalálásához, hogy egyéni életlehetőségeit megvalósítva képes legyen egy kiteljesedett élet megteremtésére. „A jungi pszichoterápia komplex szemléletű, az embert teljes biológiai-pszichés-szellemi spirituális komplexitásában igyekszik megérteni”, hidat teremtve ezáltal a pszichológia tudománya és a spiritualitás tanok között. Így az analitikus pszichológia a humanisztikus és transzperszonális pszichológia előfutárának tekinthető.

„A jungi analitikus pszichológia – közismertebb nevén a jungi analízis – módszerében központi szerepet játszik az álmok feltárása és értelmezése”. „Jung új módszertani elemeket is kifejlesztett az analitikus munkában. Ezek közül az aktív imagináció és az amplifikációs eljárás a legkiemelkedőbb, melyek a napjainkban elterjedt különböző kreatív terápiák mélylélektani alapját is jelentik” . A módszer hazánkban is gyakorolt és elterjedt. A pszichoterápiás képzés rendszerén belül a jungi analitikus pszichológia módszerspecifikus kiképzőhelye, a C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület (MJE) www.cgjung.hu.

A személyiség szerkezete

Jung a személyiség szerkezetét tudatos és tudattalan régiókra osztja, a tudattalan tartományán belül pedig további két fő részt különít el, a személyes tudattalant és az attól mélyebben lévő kollektív tudattalant. Jung személyiségmodelljét jéghegystruktúrában ábrázolva, a csúcson a személyiség külső burka, a perszóna van. Ez a szerepszemélyiségünk, mely érintkezik a külvilággal. Alatta a tudat központja, az ego vagy tudatos én, mely a tudatunk és a személyes tudattalanunk határán helyezkedik el. „A lelki történések zöme mélyen a tudatküszöb alatt zajlik a “tengervízben”. Az ego közvetít a tudat és tudattalan között. A személyes tudattalanba szorul az árnyékunk, tudatosan nem vállalt, elnyomott sajátosságaink” , a perszóna ellentéte.


„A személyes és kollektív tudattalan határán helyezkedik el az animuszunk, illetve animánk, a bennünk elnyomottá vált, másik nemű tulajdonságcsoportunk, ami aztán férfi, illetve női ideálunkká lesz. A kollektív tudattalan nagy erejű szimbolikus képei az archetípusok, ősképek.” A személyiség működésének irányítója a Selbst (ősvalónk, mély-én stb.), a tudattalan ősvalónk, a lélek mélyén lévő pozitív, kreatív mag. „A Selbst központja áthatja a személyes és kollektív tudattalant, és közvetít   minden más Selbst felé, ami alapvetően egy és ugyanaz. A magyarországi származású Szondi Lipót a személyes és kollektív tudattalan közé odahelyezi a családi tudattalant is (az “ősök várócsarnokát”). Viktor Frankl pedig kimondja, hogy ösztöntudattalanunk alatt létezik egy szellemi tudattalan is s ebben egy tudattalan vallásosság, a transzcendencia felé hajtó erő. Perls szerint csak ennek megelevenedése vezet el az igazi létbe, különben egész biológiai társadalmi életünk csak tévedés, ál-egzisztencia.”

Forrás: Nemes M. (2007). Jung analitikus lélektana, spiritualitása és pszichoterápiás gyakorlata. Integrál Akadémia, Budapest

Ha szeretnéd elolvasni a teljes 78 oldalas e-jegyzetet, ITT megtalálod.


Integrál Pszichológia képzés indul szeptember 16-án!


Részletek: http://www.integralakademia.hu/integral-pszichologia-szak

Hozzászólások