Az enneagram megmutatja, ki vagy

Ebben a bejegyzésben az enneagram ősi személyiségtípus rendszerével ismertetünk meg, mely összesen 9 személyiségtípusra osztja az embereket. Mindegyik típus a kora gyermekkorból indul és az ego gyökeréből vezeti le az emberek viselkedéses, érzelmi és gondolati beragadásait, azaz karakterfixációit. Jelzi a normál-, a patológiás-, az önmegvalósító- és a spirituálisan felébredett tartományait az egyes típusoknak. Az enneagramnak vannak tehát analitikus, pszichopatológiai és transzperszonális vonatkozásai is, ezért egy ezoterikus gyökerű, ugyanakkor integratív pszichospirituális típustanról beszélhetünk.

Nincsenek pontos adataink az eredetéről, de annyit biztosra vehetünk, hogy az európai kultúrkör ősi bölcsőjéből származik – az egyiptomi-görög és a mezopotámiai kultúrkörből, amelyre a későbbi nagy spirituális rendszerek épültek (zsidó, kabbala, keresztény, iszlám, szúfi, hermetika, gnosztika). Az enneagram az1970-es években került újra a köztudatba, mint önálló rendszer. Noha újbóli felbukkanását a New Age-es ezoterikus áramlatnak köszönheti, az eneagram egy igen jól kidolgozott, pszichiáterek és pszichoterapeuták által klinikai populáción is tesztelt rendszer.

A következőkben 5 karaktertípust mutatunk be a 9-ből. Mielőtt elkezdenéd magad bekategorizálni, az enneagram szakértőket idézve annyit elárulunk: nem az a fő karaktered, amelyiket szívesen választanád, hanem az, amelyiknél megjelenik benned a „csak ezt ne” érzése.

1-es karakter: A PERFEKCIONISTA

Az egyesnek nem lehetett csak úgy gyereknek lennie kiskorában. A szülők részéről erős volt az elvárás, a követelmény, ezért korán merevség, komolyság, felnőttes felelősségtudat alakult ki nála. Megtanulta, hogy jónak, tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy otthon béke legyen.

Az egyes célja a kontroll fenntartása, mindenáron. Irányít, kontrollál és ellentmondást nem tűr. Ha mégis ellentmondanak neki, visszafogott dührohammal küszködik. Ekkor prédikálni kezd és szarkasztikusan beszúrogat.

Tipikus egyes szerepek a prédikátor, a reformer, a pedagógus. Bármi is lesz, az biztos, hogy ő az, aki megmondja, hogyan legyen.

Karakter névjegy

Alapérzés: HARAG, sértett düh, elégedetlen bosszússág.

Védekező mechanizmusa: reakcióképzés és kontroll

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes hibázni! Ha hibázol, rossz vagy!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Jó vagy!”

Félelem: Félelem attól, hogy rossz, hibás, gonosz, romlott vagyok.

Vágy: integráció vágya → a perfekcionizmus kényszere.

Énkép, amit fenn akar tartani: ő jó, józan, ésszerű, mértékletes, erkölcsös, objektív

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: felmér, értékel, véleményez. Haragját nem akarja elismerni.

Jó oldala: rend, tisztaság, precizitás, következetesség

2-es karakter: A GONDOSKODÓ

A kettesek gyermekkorukban azt tapasztalták, hogy mások szükségleteit a sajátjuk elé kell helyezniük, különben büntetést kapnak. Megtanulták továbbá, hogy csak akkor kapnak szeretetet, ha kiérdemlik azt, ha adnak. Sok kettes a legidősebb testvér volt, így már korán azzal telt az élete, hogy a kistestvéreiről és a családról gondoskodott.

A 2-es úgy érzi, hogy önmagáért nem szerethető, erős önbecsüléshiányban szenved. Igazából utálja magát, mert gyerekként azt tanulta, hogy ő a szükségleteivel együtt csúnya. Ezért elkezd másokról gondoskodni, segítőkésszé válik, és ettől reméli a szeretet elnyerését.

Hízelgéssel, túlzottan kedves viselkedéssel, az önzetlenség álarcába bújtatott segítőkészséggel manipulál, amivel a másikat függő helyzetbe hozza és biztosítja magának az illető hosszú távú „szeretetét”.

Karakter névjegy

Alapérzés: BÜSZKESÉG, GŐG

Védekező mechanizmus: elfojtás.

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját szükségletekkel rendelkezni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Szükség van rád!”

Félelem: Félelem attól, hogy nem vagyunk méltóak a szeretetre.

Alapvető vágy: szeretet – ami nélkülözhetetlenséggé silányul.

Énkép, amit fenn akar tartani: gondoskodó, szeretetteljes, önzetlen, figyelmes

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: azonosul mások érzéseivel, és nem akarja elismerni a

saját érzéseit, szükségleteit

Fő manipulációs eszköze: mások vágyait és szükségleteit kideríti és függésbe hozza őket e

területeken

Jó oldala: nagylelkű, nyíltszívű és őszintén segítőkész. Az egészséges kettes gondoskodó, figyelmes, és szíve ragyogásával melengeti az embereket.

3-as karakter: A SIKERORIENTÁLT

A hármasok azt élték meg gyermekkorukban, hogy nem lehet önmagukért szeretni őket, hanem csak azért, amit teljesítenek. Ettől állandó belső üresség érzésük van, ami csak nagy energia befektetés árán csillapítható. A hármas azt gondolja: „Tennem kell valamit, birtokolnom kell valamit, tudnom kell valamit ahhoz, hogy szeressenek.” A hármasok a tipikus csodagyerekek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az iskolában és a versenyeken. Hamar elkezdenek dolgozni és mindig sikerre törekszenek, amit általában el is érnek. Egész életükben szüleik elvárásait próbálják beteljesíteni.

Mindeközben belső értéktelenség érzéssel élnek, s erre úgy reagálnak, hogy eredményes, sikeres és boldog emberek imázsát alakítják ki, amit nagy hajtással, kompetenciával és produkcióval hoznak létre. Ők a siker gyermekei, ugyanakkor ők azok, akik leginkább elveszítették a kapcsolatukat lényükkel.

Fő eszközeik a reklám, propaganda, meggyőzés és rámenősség. A hármas, amikor beszél, meg akar győzni valamiről, rá akar venni valamire, el akar adni valamit. Ha nem ezt teszi, akkor a saját sikerességét ecseteli. A reklám, a marketing és az értékesítés az ő világuk.

Karakter névjegy

Alapérzés: ÁMÍTÁS, BECSAPÁS

Védekező mechanizmus: azonosulás

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját érzelmekkel és identitással rendelkezni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Önmagadért szeretünk!”

Félelem: Félelem attól, hogy „belső érték nélküli, üres, értéktelen ember vagyok”.

Alapvető vágy: értékes legyek – sikerhajhászássá silányul

Énkép, amit fenn akar tartani: ő kiváló, csodálatra méltó, vonzó, kívánatos, hatékony, nagy

erőforrásokkal.

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: olyan énképet tart fenn, amiről azt gondolja, mások

csodálni fogják érte.

manipulációs eszköze: mások elbűvölése a helyzethez illő legjobb imázs felvételével

Jó oldala: nyugodt hozzáértés, maximális hatékonyság, magas teljesítmény. A fejlett, egészséges hármasok ösztönzik is a többieket a teljesítményre, és olyat hoznak ki a másikból, amit az nem is remélt.

4-es karakter: A MŰVÉSZ

A négyesek érzékeny, visszahúzódó, romantikus művészlelkek. Gyerekkoruktól kezdve elhagyatottnak érzik magukat, s ezt egész életen át fenntartják, újratermelik. Úgy érzik, ők mások, nem hasonlítanak a többi emberre, ezért nehéz őket megértenie bárkinek is.

A négyes őszinte magával és tudatában van érzelmeinek és motivációinak, képes magát szemlélni. Fontos számára a hitelesség, hogy önmaga legyen. Ismeri a szenvedés mélységeit, s csendesen tűri. Ugyanakkor azt érzi, hogy nincs kontúros identitása, valami hiányzik belőle, de nem tudja, hogy mi. Maga a hiányérzés az, amit hordoz.

Állhatatos individualistát kovácsol magából. Nem tűri a sémákat, a konvenciókat, a nyájszellemet, a mások előírásainak való megfelelést. A négyes a legérzelmesebb típus az enneagramban, mivel az érzelmi testében rögzült, s az érzelmeit nem fojtja el, hanem átéli. A négyes problémája, hogy az érzéseire próbálja alapozni az identitását. Mivel azok folyton változnak, ezért nem talál stabil identitást, kapaszkodót.

A négyes nagyon érzékeny a hangulatokra, rögtön leveszi, hogy mi van a másikban. A hangulatok megteremtésének és fenntartásának mestere. Környezetéből magába szívja mások negatív érzelmeit és azt önmagába vetítve ostorozza magát, hogy minden az ő hibája. Emiatt gyakran szomorú, depressziós.

Karakter névjegy

Alapérzés: IRIGYSÉG

Védekező mechanizmus: önmagába vetítés

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes túl jól lenni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Annak látunk, aki vagy!”

Félelem: Félelem attól, hogy nincs identitása és személyes fontossága.

Alapvető vágy: hogy hiteles önmaga legyen – mely elpuhultsággá silányul

Énkép, amit fenn akar tartani: egyedi, más, mint a többi, érzékeny, magával őszinte

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: a másság érzésével, a hibásság érzésével és érzelmi

reakciókkal. Nem akarja elismerni eredendő jóságát és a többiekhez való hasonlóságát.

Fő manipulációs eszköze: szeszélyessége – mindenkinek nagyon óvatosan kell vele bánni

Jó oldala: stílusosság, hangulat, esztétika, eredetiség. A négyesek az ihletett művészek – az eredeti alkotók közül sok innen kerül ki.

5-ös karakter: A FILOZÓFUS

Az ötös gyerekkorában visszavonult magába, a fejébe, az elméjébe, a gondolatok világába. Ennek egyik oka lehet a túlságosan tolakodó anya, aki túl sok volt a gyereknek, nem adta meg az egyéni terét, hanem benyomult a gyermek világába és ettől fojtogatóvá vált a szeretete. Az ötös belül bizonytalan marad, a saját tér és a biztonság megteremtése érdekében testéből a fejébe, könyvekbe, tudományos kutakodásba vagy valamilyen hobbi szakértői szintű elmélyülésébe menekül. Ha kint nincs tér, a belső teret mélyíti el. A fojtogató anya vagy apa alapélménye megmarad és felnőtt korában is befelé forduló, visszahúzódó, magának való, csendes-filozofikus alkat lesz.

Az ötös a fojtogatástól való félelmében kerüli az intim közelséget, az emberi közelkerülést és az érzelmeket. Mindezt tudattalanul teszi. A szükségleteiről is lemond, hisz ott bizonytalanságban maradt és „objektív” dolgokban keres menedéket. Semmit sem vár másoktól, csak azt, hogy békén hagyják és neki se kelljen másokkal foglakoznia. Idejét a valamiben való elmerüléssel tölti, számítógépes játékokkal, könyvekkel, bogarak megfigyelésével, stb. Ez miatt gyakran kiemelkedő szakértővé válik az általa választott területen. Könnyen rátalálunk egy ötösre az elefántcsonttoronyban élő tudósok között.

Karakter névjegy

Alapérzés: FÖSVÉNYSÉG

Védekező mechanizmus: elszigetelődés

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes jól érezni magad a világban!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Rendben van, ha vannak szükségleteid!”

Félelem: Félelem attól, hogy „haszontalan, tehetetlen, hozzá nem értő vagyok”

Alapvető vágy: kompetensnek lenni – haszontalan specializációvá silányul

Énkép, amit fenn akar tartani: ő önálló, objektív, éber, okos, kíváncsi, szokatlan

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: a világnak szenvtelen külső megfigyelője, nem pedig

résztvevője. Nem akarja elismerni az érzelmeit, szükségleteit, testének jelenlétét és állapotait.

Fő manipulációs eszköze: önmaga állandó elfoglalása és a másoktól való érzelmi elszakadás

Jó oldala: okos, kíváncsi, független, nagy tudásra tesz szert, igazi elemző elme

Következő bejegyzésünkben bemutatjuk az enneagram 6-9 személyiségtípusát és az egyes típusok közötti kapcsolatot, átmenetet.

Forrás:

Gánti Bence: Integrál Akadémia jegyzet – Az enneagram, Budapest


Kezdj el dolgozni karaktered fejlesztésén a Nyári Integrál Táborban!

Részletek: www.integralakademia.hu/nyaritabor2018

Hozzászólások