Az enneagram ősi, integratív típustana

Korai gyermekéveink során mindannyian egy olyan karakterpáncélt építünk magunk köré, ami biztosítja túlélésünket, ugyanakkor egész későbbi életünkre meghatározza személyiségünket. Az egészséges, érett személyiség abból ismerszik meg, hogy ezt a páncélt elkezdte leépíteni, valamint rugalmasan átjárhatóvá tette.

Az enneagram ősi, integratív pszicho-spirituális típustana megmutatja, hogy életünk során mely karaktert építettük fel magunknak, illetve azt is, hogy személyiségünk érése folytán (pl. önismeret által) hová juthatunk el az adott típuson belül. Az alábbiakban az enneagram 9 karakterét mutatjuk be röviden, amelyek közül – szakértők szerint – általában az a sajátunk, amivel a legkevésbé szeretnénk azonosulni.

1-es karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes hibázni! Ha hibázol, rossz vagy!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Jó vagy!”

Vágy: integráció vágya → a perfekcionizmus kényszere.

Jó oldala: rend, tisztaság, precizitás, következetesség

Az 1-es célja a kontroll fenntartása mindenáron. Ha ellent mondanak neki, visszafogott dührohammal küszködik. Ekkor prédikálni kezd és szarkasztikusan odamondogatja a véleményét a másiknak. Tipikus egyes szerepek a prédikátor, a reformer, a pedagógus. Bármi is lesz, az biztos, hogy ő az, aki megmondja, hogyan legyenek a dolgok.

2-es karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját szükségletekkel rendelkezni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Szükség van rád!”

Vágy: szeretet – ami nélkülözhetetlenséggé silányul.

Jó oldala: nagylelkű, nyíltszívű és őszintén segítőkész

A 2-es úgy érzi, hogy önmagáért nem szerethető, erős önbecsülés hiányban szenved. Igazából utálja magát, mert gyerekként azt tanulta, hogy ő a szükségleteivel együtt csúnya. Ezért elkezd másokról gondoskodni, segítőkésszé válik, és ettől reméli a szeretet elnyerését.

Hízelgéssel, túlzottan kedves viselkedéssel, az önzetlenség álarcába bújtatott segítőkészséggel manipulál, amivel a másikat függő helyzetbe hozza és biztosítja magának az illető hosszú távú „szeretetét”.

3-as karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes saját érzelmekkel és identitással rendelkezni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Önmagadért szeretünk!”

Vágy: értékes legyek – sikerhajhászássá silányul

Jó oldala: nyugodt hozzáértés, maximális hatékonyság, magas teljesítmény

A 3-as belső értéktelenség érzéssel él, amire úgy reagál, hogy eredményes, sikeres és boldog ember imázsát alakítja ki, amit nagy hajtással, kompetenciával és produkcióval hoz létre. Ő a siker gyermeke, ugyanakkor ő az, aki leginkább elveszítette a kapcsolatot önmagával. Fő eszközei a reklám, propaganda, meggyőzés és rámenősség. A fejlett, egészséges hármasok ösztönzik is a többieket a teljesítményre, és olyat hoznak ki a másikból, amit az nem is remélt.

4-es karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes túl jól lenni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Annak látunk, aki vagy!”

Vágy: hogy hiteles önmaga legyen – mely elpuhultsággá silányul

Jó oldala: stílusosság, hangulat, esztétika, eredetiség. A négyesek az ihletett művészek – az eredeti alkotók közül sok innen kerül ki.

A 4-es érzékeny, visszahúzódó, romantikus művészlélek. Gyerekkorától kezdve elhagyatottnak érzi magát, s ezt egész életén át fenntartja, újratermeli. Úgy érzi, ő más, nem hasonlít a többi emberre, ezért nehéz őt megértenie bárkinek is. Fontos számára a hitelesség, hogy önmaga legyen. Ismeri a szenvedés mélységeit, maga a hiányérzés az, amit hordoz.

5-ös karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes jól érezni magad a világban!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Rendben van, ha vannak szükségleteid!”

Vágy: kompetensnek lenni – haszontalan specializációvá silányul

Jó oldala: nagy tudás, szakértelem

Az 5-ös kerüli az intim közelséget, az emberi közelkerülést és az érzelmeket. Semmit sem vár másoktól, csak azt, hogy békén hagyják és neki se kelljen másokkal foglakoznia. Idejét a valamiben való elmerüléssel tölti, számítógépes játékokkal, könyvekkel, bogarak megfigyelésével, stb. Ez miatt gyakran kiemelkedő szakértővé válik az általa választott területen.

6-os karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes önmagadban bízni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Biztonságban vagy!”

Alapvető vágy: a biztonságra – ami a meggyőződéshez való ragaszkodássá silányul

Jó oldala: hűség, lojalitás, kötelességtudat

A 6-os támasz nélkülinek érzi magát és ettől szorong. Alaphiedelme, hogy önmagában alkalmatlan. Fél az elhagyatottságtól, ezért szorongása csökkentése érdekében stabilitást keres. Ezt egy másik személyben vagy egy rendszerben próbálja megtalálni, akihez vagy amihez csatlakozhat. Ha talál ilyet, akkor egyrészt lojális, másrészt kételkedik benne, s emiatt bizonytalanul, ambivalensen kötődik.

7-es karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes rászorulni bárkitől bármire!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Gondoskodunk rólad!”

Vágy: a boldogságra – ami kétségbeesett légvárépítéssé silányul.

Jó oldala: optimizmus, aktivitás, tevékenység, energikusság

A hetesnél túl hamar szakadt meg az anyai gondoskodás gyerekkorban. Emiatt érzett fájdalmában úgy döntött, hogy magáról fog gondoskodni, és ő fogja saját magát szórakoztatni. Ennek következtében a hetes az enneagram legvidámabb, legjátékosabb pontja. A szorongás és unalom elkerülése miatt egyszerre sok mindent csinál és minden lehetőséget nyitva tart. Könnyen válik türelmetlenné, én-központúvá, impulzívvá és frusztrálttá.

8-as karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes sebezhetőnek lenni, másokban bízni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Nem árulunk el!”

Vágy: az önvédelemre, ami állandó harccá silányul.

Jó oldala: erő, akarat, kitartás, karizma, nagy teherbírás és vitalitás

Sok nyolcast gyerekkori bántalmazás ért, verték vagy szexuálisan zaklatták (nem mindenki lesz nyolcas, aki hasonlót átél). Ennek következtében arra a tudattalan, automatikus következtetésre jutnak, hogy a legjobb felkészülten élni, s eleve támadni, mielőtt más támadna. Legjobb, ha ő maga hozza a szabályokat, és azokat követi, így uralható a világ biztonságosan. Ő az enneagram legnyilvánvalóbb düh karaktere, aki – saját megállapítása szerint – jogosan dühös és erőszakos.

9-es karakter

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes érvényesíteni önmagad!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Számít, hogy itt vagy!”

Alapvető vágy: béke legyen – mely nemtörődömséggé silányul

Jó oldala: kedves, szelíd, gyengéd, mindent képes megérteni és elfogadni

A 9-es az az ártatlan, ártalmatlan, szelíd bájjal rendelkező ember, aki mellett megnyugszunk, könnyen ellazulunk. Kedves, könnyed és gyengéd. Karakterét ugyanakkor átlengi a tétlenség, ami abból a törekvéséből fakad, hogy sikerüljön úgy leélni az életet, hogy az ne hasson rá. Lelkileg nem akar részt venni a jelenben és a helyzetekben, ezért kilép belőle vagy passzív agresszióval reagál (pl. nem szólal meg).

Az egészséges kilences az enneagram koronája, amikor is az összes karakter pozitív tulajdonságát magában foglalja. Rendelkezésére áll a nyolcasok ereje, a hetesek játékossága és kalandvágya, a hatosok lojalitása, az ötösök intellektualizmusa, a négyesek kreativitása, a hármasok mágikus vonzereje, a kettesek segítőkészsége és az egyesek rendszeretete. Ennek köszönhetően bármely nézőpontot fel tudja venni, a többi karakterrel szemben ő nincs sehova fixálva. Minden helyzetet képes megérteni és elfogadni, emiatt általában szeretik, nincsenek ellenségei. Az egészséges kilences szeretete és belső ereje legyőzhetetlen gyógyító erővé válhat a világ számára.

Forrás: Gánti Bence, Az enneagram, Budapest – Integrál Akadémia jegyzet


Nézd ingyen az Integrál Akadémia előadásait!

Részletek: www.integralakademia.hu/eloadasvideok

Hozzászólások