Az új értékek teremtik az új tudatosságot?

„A felnőtt ember lélektana egy kibontakozó, felmerülő, oszcilláló, spirálisan mozgó folyamat, mely során a korábbi, régebbi, alsóbb szintű viselkedésrendszereket újabb, magasabb szintű rendszerek veszik át, amikor az ember körül megváltoznak az egzisztenciális feltételek.” 

Dr. Clare Graves

A fejlődés spirális mozgása

Dr. Clare W. Graves (1914–1986) a New York-i Union College pszichológia professzora (Ph.D) és az emberi lelki fejlődés egyik szakaszelméletének kidolgozója volt. Úgy vélte, hogy az emberi lélek fejlődési szintjei nem eleve adott merev struktúrák, hanem a változó környezetre adott válaszként létrejövő idegrendszeri reakciók.

Graves felhívta a figyelmet arra, hogy egy személy, egy cég, vagy egy egész társadalom, csak azon hatásokra és változtatási törekvésekre – például új társadalmi intézkedésekre, legális lépésekre, stb. – képes pozitívan reagálni, amik egybeesnek azzal a fejlődési lépéssel, amire az adott rendszer már készen áll.

Graves szerint az emberi rendszerek spirálörvényhez hasonló módon fejlődnek az egyre összetettebb szintek felé. A spirál minden egyes felfelé mozgó része a már létező rendszer eggyel jobb verzióját termeli ki. Az emberi értékrendszereknek és világnézeteknek változatai tehát ennek a felfelé mozgó spirálnak egy-egy szintjét fedik le. Az új korszakok pedig új tudatosságokat teremtenek.

Megőrizve, meghaladva építkezünk felfelé

Graves elméletét tanítványai, Dr. Don Beck és Christopher Cowan vitték tovább. Ebből született meg a spiráldinamika fejlődéselméleti modellje, ami Graves alapgondolatait követve úgy tartja, hogy emberi természetünk nem egy változatlan, fix rendszer. Képesek vagyunk alkalmazkodni a környezetünkhöz új, komplexebb világmodellek megalkotásával, amivel az újonnan fellépő problémák kezelhetővé válnak számunkra.

Minden új modell, szemléletmód és létmód meghaladja, ugyanakkor magában foglalja az előzőeket. Az új feltételekre reagálva kifejlesztünk ennek megfelelő hozzáállást, gyökérértékeket és gyökérhiedelmeket. Minden egyes újonnan létrejött fejlődési szinten ezek köré építjük az összes működésmódunkat.

Mit jelent ez?

Beck és Cowan a gravesi elmélethez hozzávették Richard Dawkins „memetika” (memetics) elméletét is, mert úgy látták, ez nagymértékben összecseng Graves értékrendszer tanával. A meme (ejtsd: mém vagy mím) szót Richard Dawkins találta ki a „The Selfish Gene”, az Önző gén című könyvében. A szó jelentése: „kulturális információ csomag”, vagy „kultúrgén”. Ez lehet egy gondolat, egy elmélet, egy dal, valami cselekvés, ami embertől emberig haladva elterjeszti önmagát.

Graves és Dawkins elméletét ötvözve Beck és Cowan új fogalmat alkottak. Ez lett a vMEME, amelyből a „v” Graves értékrendszerét (v=value=érték) jelzi, a MEME pedig a dawkinsi meme átvétele, nagybetűvel megkülönböztetve.

A mély értékek változása szüli az új tudatosságot

Dawkins úgy látta tehát, hogy az emberek önmagukat szaporító véleményeket, hiedelmeket vagyis „kultúrgéneket” terjesztenek egymás között, mint vírusokat, s ezek az emberi elmékben terjednek egyiktől a másikig. Ezek Beck és Cowan meglátásában ugyanakkor csak a felszíni hiedelmeket és gondolkodásmódokat tükrözik.

A vMEME ezzel szemben a mély alaphiedelmekre, alapparadigmákra vonatkozik, amelyek tetején, a felszínen a véleményeinket formáljuk és osztjuk meg egymással. Olyan gyökérhiedelmek ezek, amik kollektív intelligenciák, egyaránt érvényesek egyénekre és egész kultúrákra is. Ezek a hétköznapokban meme-ként, felszíni vélemények-, gondolkodásmódok- és szokásokként jelennek meg, miközben alig észrevehetően tudatosulnak bennünk azok a mély-értékek és paradigmák, amik mentén megformáljuk őket.

Graves, Beck és Cowan szerint ezek a mély-értékek azok, amelyek változása esetén kialakulnak az újabb és újabb fejlődési szintek. A már létrejöttek megmaradnak, és bármikor megszülethetnek a rájuk épülő új szintek is. Szerintük így működnek az emberi civilizációk a kezdetektől fogva, így megy végbe a tudat evolúciója az emberen keresztül és ez az a folyamat, amit ma is tapasztalhatunk, ha körbenézünk a világban.

Forrás: Gánti Bence, Spiráldinamika, 2008, Budapest – Integrál Akadémia jegyzet


Ismerkedj meg közelebbről a spiráldinamika elméletével március 23-ai előadásunkon!

Részletek: www.integralakademia.hu/marcius2019

Hozzászólások