Ez mutatja, hogy a gondolkodás új szintjére léptél

Az, ahogy most látjuk és érzékeljük a világot csak egy állomás azon a fejlődésvonalon, amit életünkben bejárunk. Minden állomás fontos és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a következő szintre léphessünk. A nyugati társadalmak többsége jelenleg a racionális gondolkodás kognitív fejlődési szakaszában tartózkodik, és innen készül továbblépni az integrált gondolkodásmódba. Mire számíthatsz, ha ez veled is megtörténik? Erről olvashatsz alábbi cikkünkben.

Van még más is?

Kognitív fejlődésünkben születésünktől kezdve több nagy változáson megyünk keresztül. Gyakran azt hisszük, hogy felnőttként elértük a „kész” állapotot és innen már nincs hova továbblépni. Vagy úgy gondoljuk, a fejlődés egyenlő a még több ismeretanyag és készség elsajátításával. Az igazság az, hogy egyik esetben sem haladunk túl a racionalitás azon fejlődési állomásán, amit felnőtt korunkra (szerencsés esetben) elértünk.

A racionalitás az elme csúcsa, mondhatni szabad kibontakozása. Az ember mentális csúcsteljesítménye azonban nem érhető el pusztán az elme által. Ehhez a szív bekapcsolására is szükségünk van.

Egy kép felér ezer szóval

Amikor a szénhidrogének szerkezeti felépítését már megoldották, a benzol titkát még nem sikerült megfejteni. Kekulé – saját elbeszélése szerint – 1865-ben gondolkozva-álmodozva maga elé képzelte a kígyóként tekeredő szénláncot. Ekkor hirtelen arra lett figyelmes, hogy az egyik kígyó – akár az alkimisták sárkánya – saját farkába harap, majd karikaként villódzva, szédítő sebességgel elkezd forogni. Kekulé ekkor rájött, hogy a benzol (C6H6) szerkezetében a szénatomok gyűrűként kapcsolódnak össze.

A racionális szint mentális-kognitív működését az integrált működésmód követi. Ennek egyik fő jellemzője a vízió-logika, amely képes nagy mennyiségű absztrakt információt sűríteni egyetlen képbe. Ezen a szinten a két agyfélteke működése szinkronizálódik: az analitikus, csak részekben gondolkodni képes bal agyfélteke logikai információit a jobb agyfélteke újszerűen egy értelmes egységbe állítja össze, amit képben mutat meg számunkra.

Ez a kép lehet szimbolikus vagy egy ábra, amiben sok sűrített információ van jelen. Lényege, hogy egyidejűleg vagyunk képesek a jobb agyfélteke által megjeleníteni a szimbolikus képet, a bal agyfélteke által pedig értelmezni annak racionális jelentését. A vízió-logika tehát egy kreatív aktus, amihez szükségünk van a jobb agyfélteke bekapcsolására (kreativitás, intuíció, szív, érzelmek). Ez természetesen eddig is folyamatos aktivitásban volt, de az elme dominanciájától nem tudott érvényesülni, ezért nem fértünk hozzá élményszinten.

Az operatív intuícióról

A vízió-logika az intuíció operatív szintje. Ez annyit tesz, hogy az életünkben eddig összegyűjtött információink itt újszerű kreatív egységbe állnak össze. Ez nem egyenlő a spirituális intuícióval, amikor a személyes énünkön (az egónkon) túlról származó információknak kerülünk tudatába. Ha tehát valaki telepatikusan belelát abba, hogy mi történik ugyanabban az idő pillanatban egy fizikailag távoli helyen, az egyértelműen egy spirituális intuíció.

Az integrált gondolkodásmód korai szakasza

A korai szakaszra jellemző gondolkodásmód a többelvűség, a különféle szempontok egymás mellett való elfogadása. A gondolkodás a korábbi, racionális szintre jellemző vagy-vagy nézőpontból és-és/is-is gondolkodásra változik. A különböző szempontokat nem egymást kizáró ellentmondásként éljük meg, hanem a világ egymást kiegészítő és gazdagító igazságaiként. Hirtelen a lehetőségek izgalmas, gazdag univerzumában találjuk magunkat.

A racionális szintre jellemző vagy-vagy, kirekesztő gondolkodás áthatja az elméletek, ideológiák, a világról és másokról való gondolkodást. Itt érzelmileg kevéssé kötelezzük el magunkat, miközben általában véve is bizonytalanok vagyunk, mert a racionalitásban nincs nyugvópontunk. Bármit meg lehet dönteni és meg lehet magyarázni a logika útján járva. Ugyanakkor ez a szint nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fejlődés magasabb síkjaira léphessünk, Arra érdemes itt figyelnünk, hogy továbblépjünk, amikor már kényelmetlenné, kiüresedetté válik számunkra ez a működésmód.

A biztonság érzése az integrált szinten talál vissza hozzánk. A gondolatok mellé megérkeznek a személyes érzelmek, az intuíció, amik súlyt és irányt adnak az életünknek, miközben a korábbi irányok vagy a mások által követett elvek is elfogadhatóak maradnak. A többelvű gondolkodást jelzi, hogy érzelmi fejlődésünkben megjelenik az empátia. A „fej” elfogadja a sokféle nézőpontot, a „szív” pedig együtt érez vele.

Az integrált gondolkodás középső szakasza

A középső szakasz jellemzői a holisztikusság és a rendszerközi gondolkodás. A sokszínűség felismeréséből és a sokféle nézőpont egyidejű megtartásának képességéből fakadóan össze tudjuk kapcsolni a különféle rendszereket és egyéni integrált rendszereket alkotunk. Ilyen például a holisztikus orvoslás, ahol egyszerre vizsgálják meg a pácienst a hagyományos orvosi eszközökkel és komplementer módszerekkel is, pl. voll-diagnosztika, bioenergetika, testi és/vagy lelki terápiák ötvözése.

Az integrált gondolkodás késői szakasza

A késői szakaszban megvalósul a teljes igényű holisztikusság, a globális integráció, ahol egy adott témában igyekszünk minden elérhető forrást, aspektust integrálni. Példa maga a wilberi integrál szemlélet, amely a pszichológia és spiritualitás területén minden fő, az egész földön fellelhető irányzatot és rendszert szintézisbe hozott.

A globális azt jelenti, hogy mindent magában foglal, ami a látóterünkben van: az adott terület teljes spektrumát felöleli és integrálja. A globális integrációban és a vízió-logikus gondolkodásmódban testesül meg az ego-mentális működésünk jelenleg ismert csúcsteljesítménye.

Ha fejlődésünkben az integrált gondolkodásmódot is meghaladjuk, akkor a transzperszonális szinteken találjuk magunkat. Itt a kogníció mind a racionalitásra jellemző lineáris logikát, mind a vízió-logikát meghaladja. A dolgok megismerése intuitív és analógiás módon, közvetlen megtapasztalással és a kogníció forrásának közvetlen megismerésével történik. Az integrált gondolkodásmód után fejlődésünkben túlléphetünk az evilág és a spirituális világ határán.


Érdekel az integrál szemlélet? Ismerkedj meg a többszempontú nézőponttal mindenki számára nyitott Pszichopatológia előadássorozatunkon!

Részletek: www.integralakademia.hu/pszichopatologia2018

 

Hozzászólások