Ezektől a szellemi mesterektől tanulhatsz nálunk

Az integrál pszichológia szak egy tudatosan felépített elmélet- és gyakorlatorientált képzési rendszer, ahol az elmének szóló tanulnivalót éppolyan gondosan válogattuk össze, mint a szívünkben megtapasztalható gyakorlati átélés lehetőségeit.

Az integrál pszichológia ötvözi a keleti spirituális hagyományok és a nyugati tudományos pszichológia eredményeit. A három éves képzés alatt az elmélet elsajátítása mellett lehetőséget biztosítunk, hogy az egyes misztikus hagyományok erejét – a róluk való olvasás és tanulás mellett – közvetlenül tapasztalhasd meg az adott hagyományt követő szellemi vezető által.

Ennek érdekében a világ minden tájáról érkeznek iskolánkba hiteles spirituális tanítók, akik átadják szellemi hagyományuk legfontosabb tudnivalóit és különböző gyakorlatokon keresztül avatnak be saját ezoterikus vonalukba.

Kikkel találkozhattál már az Integrál Akadémián?

Brigitte Fatima Winglemayr

Brigitte évről-évre a szúfizmus világába vezet be minket. 1976-ban rákot diagnosztizáltak nála, melynek hatására szellemi ébredésen esett át és újragondolta az egész életét. Egy török szúfi mester, Dr. Oruc Güvenc tanítványa lett, az ezt követő húsz évben pedig ennek az ösvénynek a beavatottjaként élt. Ez idő alatt közép-ázsiai szúfi zeneterápiát, dervistáncot és sámántáncokat tanult, továbbá gyakorolta a szúfizmus filozófiáját, szellemi és lelki gyakorlatait.

A szúfizmus az iszlám misztikus ága, mely a VIII. századtól van jelen az iszlám országokban. Ez a hagyomány a vallás exoterikus (mindenkinek szóló) tanainak ezoterikus (csak beavatottaknak szóló) útja. A Földön minden szellemi hagyományban kialakultak ilyen „titkos” ösvények, ahol azok az emberek kezdtek el önként járni, akik nem kívül, hanem belül keresték Istent.

Vernon Foster

Vernon Foster a Lakota és Ojibway indiánokkal közösen nevelkedett, a két törzs kultúrája pedig a mai napig meghatározza életét. Tudását a nyugati tudományokon túl (a Minnesota Egyetemen pszichológiát, politikatudományt és teológiát hallgatott) az indián szellemi hagyományokat őrző „vénektől”, orvosságos emberektől („medicine men and women”), azaz a törzsi sámánoktól kapta.

Munkásságának célja, hogy az emberek felismerjék és megértsék saját szellemüket és képességeiket. Tanításai nem egy adott indián törzs hagyományain, hanem olyan közös spirituális gyökereken alapulnak, melyeket minden nép megért. Az általa használt gyógyítási technikák azonban nagyon egyediek, saját családjának spirituális ösvényét követik.

Böjte Csaba

Böjte Csaba egy nemzetközi szinten nagy tiszteletnek örvendő ferences rendi szerzetes, aki a romániai árvák megsegítésére tette fel életét. Megalapította gyermekmentő szervezetét, a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, melynek célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Jelenleg 2500 nyomorgó árváról gondoskodik intézményeiben és további százakról nevelőszülői rendszerben.

A gyermekeket befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengeren túl is. Az alapvető életfeltételeken kívül (szállás, ruha, étel stb.) Böjte Csaba a gyerekek taníttatásával is foglalkozik, amibe vallási és erkölcsi nevelésük egyaránt beletartozik. Nem kevesen egyetemre is bejutnak közülük.

Tanulóinknak gyakran szervezünk olyan képzésen kívüli alkalmakat, amikor mélyebben is megismerkedhetnek egy-egy spirituális hagyomány gyakorlatrendszerével. Ilyen lehetőségek például a volt burmai szerzetesnő, Anuttara magyarországi látogatásai, aki az Integrál Akadémia hallgatóit meditációs elvonulások vezetésével avatja be a buddhizmus szentségébe.

Anuttara

Anuttara (eredeti nevén Beth Upton) angol származású volt buddhista szerzetesnő, aki évekig meditált a burmai théraváda hagyományban. 22 évesen vándorolt ki Londonból először Srí Lankára, majd Burmába, ahol 25 évesen avatták szerzetesnővé a Pa Auk Kolostorban. Itt öt évet meditált egyhuzamban Pa Auk Sayadaw személyes irányítása alatt.

Kimagasló eredményeket ért el a szerzetesek között. A közelmúltban megkezdte utazásait és tanításait a nemzetközi színtéren. Tanításának sajátossága, hogy mindenkivel személyesen elbeszélget és olyan egyéni meditációs eszközöket ad a kezünkbe, amelyek szellemi fejlődésünk érdekében itt és most a legmegfelelőbbek számunkra.

Hozzászólások