Fedezd fel a benned rejlő lehetőségeket!

Az integrál szemlélet nem más, mint egy fejlődéstudatos, evolúciós gondolkodásmód. A modernitásra a zárt szív és okos fej volt jellemző. A posztmodernnel megérkezett a szívnyílás, elcsendesültek a gondolatok, az emberekben felmerült a lélektől lélekig való kapcsolódás igénye. A poszt-posztmodern beáramlása, vagyis az integrál szemlélet meghozta a minket körülvevő és mindent átható láthatatlan mezővel, a spirituális dimenzióval való kapcsolódás lehetőségét is.

Te is léphetsz a létezés magasabb síkjaira

Amikor a tudatosság posztmodern hulláma elkezd nyílni bennünk, hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani a racionalitást és egy időre csak a módosult tudatállapotoknak, sajátélményeknek és spirituális megtapasztalásoknak szavazunk létjogosultságot.

A poszt-posztmodern beáramlásával ez elkezd felülíródni. Az integrál gondolkodásmód következtében a racionális bal agyféltekénk és a spirituális, érző jobb agyféltekénk szinkronba kerül egymással. Ekkor az objektív tudomány, valamint a szubjektív sajátélmény integrálódik és mindkettő elfoglalja bennünk központi helyét.

Az integrál modell segítségével a csecsemőkortól a megvilágosodásig mindent meg tudunk érteni. Elindulhatunk a kiteljesedett emberi lét felé vezető úton, hogy a későbbiekben ezt is meghaladva tudatosságunk még magasabb régiókba emelkedhessen.

Az, ahogyan ma látjuk magunkat és a világot még messze nem testesíti meg az emberben és az evolúcióban rejlő lehetőségeket. Mindenkiben ott a potenciál, hogy a létezés magasabb síkjaira emelkedhessen. Rajtunk múlik, hogy megelégszünk-e azzal, amennyi itt és most a világból megtapasztalható számunkra, vagy elindulunk életünk legnagyobb kalandjára: felfedezni önmagunkat?

Az út előtted is nyitva áll

Amennyiben az utóbbi mellett döntünk, Ken Wilber, az integrál szemlélet atyja szerint az alábbi fejlődési stációkon haladunk végig. Az első 4-5 állomáson a legtöbbünk keresztülmegy felnőtté válása során. A 6.-ra jutást általában belső önismereti munkánk segíti. A 7.-től jellemzően valamely spirituális hagyomány lelki gyakorlatai mentén haladunk tovább.

W (Wilber) 0: az ősmátrix

Az anyaméhben és születés után testi énünk és a fizikai világ egybemosódik, még nem tudjuk, melyik a kint és a bent. Ez a legsekélyesebb, legszűkebb tudatszintünk.

W1: a testi én kikelése

Négy hónapos korunk körül már érzékeljük testi énünk határait, de még nem vagyunk képesek érzelmi énünk behatárolására. Ekkor össze vagyunk olvadva a körülöttünk lévők érzelmi világával, különösen édesanyánkéval.

W2: az érzelmi én születése

15-24 hónapos korunk között énünk lassan elkezd különbséget tenni önmaga és a környezete között. Megszületünk, mint különálló érző lény, amit a dackorszak kezdete jelez. Amikor ráébredünk, hogy különálló érzelmi énnel rendelkezünk, akkor bizonyos értelemben máris felébredtünk. Nagyobb mélységre, nagyobb tudatosságra teszünk szert.

W3: a fogalmi én születése

2-5 éves korunk között lassan megjelenik mentális vagy fogalmi énünk, ami ekkor már nem csak érzékelések, ösztönzések és érzelmek összessége, hanem szimbólumokat és fogalmakat is tartalmaz. Belépünk a nyelv világába, ahol teljesen új világtérrel találkozunk. Elmélkedhetünk a múltról és megtervezhetjük a jövőt – megjelenik az időbeli gondolkodás képessége.

W4: a sorskönyvek

Ez a szint 6-7 éves kortól 11-14 éves korig tart. Kialakulnak a mentális szabályok és szerepek. A figyelem, a gondoskodás saját magunkról áttevődik a csoportra, de annál tovább nem terjed (szociocentrikus/etnocentrikus szemlélet). A világot immár a másik szemével is látjuk, tudatunk tovább tágul. Különféle forgatókönyveket, sorskönyveket (script) sajátítunk el, tanult szerepek és szabályok szerint játsszuk az életet.

W5: világcentrikus, érett ego

Ez a kamaszkor, a ráció és a forradalom időszaka. A belső világ most nyílik meg a tudatunk előtt, minek következtében lassan elkezdjük bírálni azokat a szerepeket és szabályokat, amelyeket korábban (W4) gondolkodás nélkül elfogadtunk. Szemléletünk világcentrikus lesz, fontossá válik, hogy mi jó a többieknek – kialakul a globális szemlélet.

W6: a kentaur

Wilber az ént kentaurnak nevezi ezen a szinten, mert a kentaur a test és elme egységét jelképezi egy viszonylag autonóm énben. Itt az elménket és a testünket is tapasztalatként éljük meg, vagyis a megfigyelő én lassanként meghaladja és integrálja mindkettőt, a tudatosság tárgyaiként szemléli őket. Felnőttkorban képessé válhatunk arra, hogy a részeket összeadva egységben szemléljük a világot. Ha ennek valódi belső átalakulás az alapja, akkor integrált személyiséggé válunk. Lelkünk ekkor a transzperszonális világ küszöbéhez ér. A pszichoterápiás eszközrendszer eddig képes elkísérni minket.

W7: az okkult szint

Ez az első transzperszonális szint. Itt megesik, hogy időlegesen szertefoszlik a különálló szelf-érzés (ego vagy kentaur), és az egyén azonosul az egész megnyilvánult világgal – ez a természetmisztika. Különböző transzcendens jelenségek és egyre magasabb tudatszintek jelennek meg, új világtér bontakozik ki előttünk:

 • előkészítő meditációs állapotok
 • sámánlátomások, sámánutazások
 • a kundalíni energia felébredése
 • a finom energiacsatornák, energiák, esszenciák egész pszichikai anatómiájának feltárulása
 • a numinózus mindent átható jelenlétének érzése
 • spontán szellemi ébredés
 • súlyos múltbeli traumák – esetleg születési trauma – újra átélése
 • a természet egyes aspektusaival – növényekkel, állatokkal -, a természet egészével való azonosulás (kozmikus tudat, természetmisztika, Világlélek).

W8: a szubtilis szint

A szubtilis olyan folyamatokra utal, amelyek kifinomultabbak annál, amit a közönséges, mindennapi, ébrenléti tudat érzékel. Ide tartoznak:

 • a belsőleg érzékelt fények és hangok
 • archetipikus formák és alakzatok
 • finom eksztatikus örömélmények és megismerési folyamatok (sabd, náda)
 • a szeretet és az együttérzés tágas, érzelmi telítettségű állapotai.

Az egész látható világ alapvető formái tárulnak fel ezen a szinten előttünk, az ember itt az Istenség arcába tekint.

W9: a kauzális szint

Ezt a szintet azért nevezzük kauzálisnak, mert ez az alacsonyabb dimenziók támasza, oka, teremtő alapja. Ebből születik meg minden önmagától, mert kreatív talaja minden dimenziónak. Ez a megnyilvánulásoktól mentes feloldódás, amely nirvána néven ismert. Itt azonosulunk a tiszta Énnel, aki bensőnk mélyén rejlik, Tanúja a kinti világnak, és a belső gondolatoknak.

W10: non-dualitás

Ekkor már a Tanúval való azonosulás is megszűnik, és a Tanút is integráltuk az egész megnyilvánult világba. Ez az Üresség másik, mélyebb jelentése: nem egy különálló állapot, hanem valamennyi állapot valósága, feltétele. Ez a szint az összes előzőt, a tudat teljes spektrumát magában foglalja, mindent meghalad és mindent megőriz. A Tanú, a Látó, az Én érzése teljesen megszűnik. Mi válunk minden szemlélt dologgá. Egyek vagyunk mindennel, megtapasztaljuk a végső egységet.

Az Integrál Akadémia célja, hogy segítse a racionális 5-ös szintről a 6-os kentaur szintre ugrásodat és ottani kiteljesedésedet. Elkísérünk a spiritualitás kapujáig, hogy önismeretben megdolgozott, integrált személyiségként indulj el magasabb képességeid felfedezésére.


Iratkozz be szeptemberben induló integrál pszichológia képzésünkre és lépj a tudatosság magasabb szintjére!

Részletek: http://integralakademia.hu/aktualis/aktualis-programok-az-integral-akademian/544-mit-kinal-az-integral-akademia

 

Hozzászólások