Gondolkozz színekben! A Spiráldinamika elmélete

Az általános tapasztalat az, hogy aki egyszer megismerte a Spiráldinamika színeit, szintjeit és a mögöttük meghúzódó szemléletet, az nehezen szabadul tőle. Jó értelemben. 🙂 Visszavonhatatlanul beépül az elméjébe a Spiráldinamika szintjein és színeiben való gondolkodás, megszaporodnak az “ez piros viselkedés”, “ez a zöld elakadása”, “ez egy egészséges kék” típusú mondatok és kijelentések.  De mi  a Spiráldinamika? A Spiráldinamika egy fejlődési szakaszelméleti modell elnevezése, mely az ember értékrendjét, és abból fakadó világnézetét írja le nyolc szinten. A világnézet kérdését azért nagyon érdekes vizsgálni, mert az eltérő világnézetek mentén ütköznek össze leggyakrabban emberek, csoportok és nemzetek, és a hasonló vagy elfogadó világnézetek mentén jön létre a kooperáció és a teremtés. A Spiráldinamika segítségével választ lehet találni arra, hogy miként lehet két teljesen szemben álló világnézetet összeegyeztetni, merre lehet fejleszteni egyéneket, csoportokat, szervezeteket, hogyan lehet különböző világnézeteket kooperációra bírni. Használják lokális és globális problémák megoldásában egyaránt. 

A Spiráldinamika elmélete Dr. Clare Gravestől indult el. Graves úgy vélte, hogy az emberi lélek fejlődési szintjei nem eleve adott merev struktúrák, hanem a változó környezetre adott válaszként létrejövő reakciók, ami az idegrendszer környezethez való alkalmazkodását és új idegrendszeri struktúrák kiépülését jelenti egy adott szinten.

„A felnőtt ember lélektana egy kibontakozó, felmerülő, oszcilláló, spirálisan mozgó folyamat,
mely során a korábbi, régebbi, alsóbb szint
ű viselkedésrendszereket újabb,
magasabb szintű rendszerek veszik át,
amikor az ember körül megváltoznak az 
egzisztenciális feltételek.” (Dr. Clare Graves)

Graves felhívta a figyelmet arra, hogy egy személy, egy cég, vagy egy egész társadalom csak azon hatásokra és változtatási törekvésekre – például új társadalmi intézkedésekre, legális lépésekre, stb. – képes pozitívan reagálni, ami egybeesik azzal a fejlődési lépéssel, amire képes a rendszer. Ez azt is jelenti, hogy az erővel végrehajtott fejlesztés (még akkor is, ha pozitív), anélkül hogy figyelembe lenne véve, hol tart a fejlődésében a rendszer, nagy valószínűséggel ellenállásba fog ütközni és nem hozza meg a kívánt hatást.

Graves alap Spiráldinamikai elméletét tanítványa, Don Beck fejlesztette tovább és általa vált ismertté a mai formájában.  Beck a Spiráldinamikát alkalmazta tanácsadóként az angol kormányban Tony Blair kabinetjében, a Világbank ülésein Afganisztán jövőjét tervezve, de olyan „kisebb” ügyek esetén is, mint energiavállalatok, kormányok, bankok és légitársaságok ügyeinek rendezésekor, vagy akár városi iskolák problémás kérdéseiben. Beck segítette a Dél-Afrikai Köztársaság politikai megújulását 1981 és 1988 között, amikor is 63 látogatása során politikai és vallási vezetőkkel, és másokkal tárgyalva bátorította a békés átmenetet az apartheidből (fajüldözésből) a demokráciába. Ahogy már korábban is említettük a Spiráldinamika nem csak globális szintű problémák megoldásában jelent segítséget, ugyanúgy alkalmazható az egyéni fejlesztés, egyéni problémák megoldása közben.

„Kicsiben” ezzel az elméleti kerettel végeznek egyéni vagy csoportos tanácsadást, coachingot, terápiás munkát. Megjelenik a pedagógiai munkában, a fiatalok oktatásában, és az integrál pszichoterápiás irányzatban, a terápiás munkában is. „Közepes méretekben” alkalmazzák a Spiráldinamikát a szervezetfejlesztésben, vállalatoknál, helyi közösségekben, továbbá városi és nemzeti ügyek kezelésére.

 

A SZINTEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

BÉZS
Fókusz: túlélés
A bézs szint az ösztönösség és a túlélés élményvilágát jelenti. A fiziológiai szükségletek kielégítéséről van szó, és arról, hogy túl kell élni a napot, az éjszakát. Az összetettebb (a helyzetmegoldáson túlmutató) értelem, a tervezés, a gondolkodás hiányát figyelhetjük meg benne.


BÍBOR

Fókusz: biztonság
A bíbor szinten jelenik meg a család, a klánok és a törzsek, melyek összefogják és együttesen szabályozzák a családokat. Beck és Cowan szerint 10-12 fő jelenti a tökéletes létszámot a bíbor kultúrákban, mely pszichológiailag pontosan a kiscsoport létszáma. A bíbor lelkületű személy, ha arra gondol, miért történnek a dolgok, s mi határozza meg azokat, akkor a választ a láthatatlan természeti erőkben és nagy hatalommal bíró szellemlények tevékenységében látja. Ha az emberek biztonságigénye elégségesen kielégült, akkor felszabadul az energia, s készen áll a rendszer a változásra.

PIROS
Fókusz: erő
Az impulzív, harcos vezető személyiség szintje, ahol a bíborra jellemző mágikus világnak kiszolgáltatott, a közösségbe beolvadt állapot után a személy azt érzi, hogy ha erős, akkor képes hatással lenni a világra és kontrollálni azt. A világot a piros veszélyesnek éli meg, egy küzdőtérnek, ahol, ha nem akarunk a közösségbe olvadva maradni, akkor meg kell küzdeni a vezető szerepért, a tekintélyért, a státuszért, a hatalomért.

KÉK
Fókusz: rend, fegyelem
A kék szintet a rend, a fegyelem, az engedelmesség, az autoritás és a tekintélyalapú hierarchia jellemzi, ahol az autoritásnak való engedelmesség képezi az alapértéket. Amikor a kék világ stabilizálódik, akkor az ember úgy érzi, az élet megnyugtatóan stabil, békés, és határozott értelme van. A kék világában az embernek adott és állandó napirendje van, a kék életében kiszámíthatóak a dolgok és tiszta következményekkel lehet számolni.

NARANCS
Fókusz: önérvényesítés, függetlenség
A narancs a kék után a felszabadult, autonómiára és függetlenségre és személyes jólétre törekvő, vállalkozó szellemű működésmód. A narancs ember materialista, a megszerzett pénz, vagyon és anyagi javak a sikeres működés bizonyítékai. Az igazi izgalmat a narancs számára a nagy célok elérése és a győzelem jelentik. Amikor a narancs kezd belefáradni az állandó versenybeli folyamatos magányával és elkezd nyílni más emberek felé, akkor lép a következő szintre.

ZÖLD
Fókusz: közösség, empátia
A zöld elutasítja a kék dogmatikusságát és a narancs mohóságát. A kék merevségét és kommandírozását (vezényletét, parancsolgatását) és a narancs kiszorító, elidegenítő, a Földet felfaló versengését és egyoldalú önérvényesítését. Helyette az értékrendje középpontjába a közösséget és az egységet, saját magunk és mások érzelmeinek, belső tartalmainak a felfedezését, elfogadását és kommunikálását, a sokféleség elfogadását helyezi (nemi, faji, kulturális értelemben).

SÁRGA
Fókusz: integráció
A funkcionalitásra, a szakértelemre, a rugalmasságra és a spontaneitásra fókuszál, ezek állnak az értékrendje középpontjában. Természetesnek fogadja el, hogy egymással konfliktusban álló igazságok egyszerre léteznek, és ettől bizonytalanság van a létben. Egy olyan személyes szabadságot fedez fel, mely nem árt senkinek, és amely határozottsága mellett tiszta, mentes a játszmáktól, az én nyomulásától.

TÜRKIZKÉK
Fókusz: globális rendszer
A türkiz lényege, hogy – összeszedi, elegyíti és harmonizálja az egyéniségeket egy erős kollektívába,

  • minden élő entitás közös javára fókuszál – integrált rendszert alkotva,
  • az emberi agy magasabb képességeit használja ezt aktiváló módszerek segítségével,
  • globális és teljes spirálos kapcsolati hálót (networking-et) használ,
  •  minimalista módon él, a kevesebb több elvén.

KORALL
Beck és Cowan ebben a nyílt végű elméletében a korall szintet is megnevezi, tud róla, de nem képes még leírni.

Minden szintnek megvan a maga tipikus működésmódja, a vakfoltjai, a vakfoltokból fakadó elakadásai és ebből kifolyólag a potenciális lehetőség is a változásra és fejlődésre. Izgalmas kérdéseket és még izgalmasabb megoldásokat vet fel a Spiráldinamika rendszerszemlélete!

Forrás: Gánti B. (2008). Spiráldinamika. Integrál Akadémia


FELKELTETTE AZ ÉRDEKLŐDÉSEDET A TÉMA? 

Weboldalunkról letöltheted a teljes 115 oldalas Spiráldinamika jegyzetet a szintek részletes leírásával és működésével ITT.
A jegyzet ára 1.750,- Ft (ha az előadáson fizeted akkor 1.460,- Ft).
Rendelés: info@integralakademia.hu

vagy gyere el az ehhez a témához fűződő előadás napra:
Időpont: 2017. március 11. szombat, 9.00-18.00
Előadó: Horváth Örs coach, kommunikációs tréner
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, X. terem (Budapest IX., Közraktár u. 4-6.)
Belépő: fél napra 4.500.- Ft, egész napra 9.000.- Ft
Jelentkezés: info@integralakademia.hu

ÚJDONSÁG!
Az előadásba on-line is bekapcsolódhatsz. A WEBINÁRIUM részletei itt:
http://www.integralakademia.hu/webinarium2017

Hozzászólások