Hogy lépj ki a játszmából az enneagram segítségével?

Személyiségünk alapja korai gyermekéveinkben alakul ki. Olyan meghatározott érzések, hiedelmek és viselkedési formák mentén rendezzük be az életünket, amiket ebben az időszakban sajátítunk el. Amikor ezek megrögzülnek személyiségünkben, kialakul a karakterfixáció.

Későbbi életünk során erre az alapfixációra építjük emberi kapcsolatainkat, párkapcsolatainkat, érdeklődési körünket és általában a szakmánkat is. Miért? Mert felépített személyiségünk védelme érdekében állandóan fenn akarjuk tartani berögzült érzelmi-, gondolkodási- és viselkedési mintáinkat. Ebbe pedig nem kevés energiát fektetünk egy élet alatt.

Az elengedés a kulcs

A bemerevedett szerepekből való előrelépésünk kulcsa, hogy felismerjük: karakterfixációinkat mi magunk csináljuk. Erősen ragaszkodunk a saját szűk, ámde biztonságos megoldásainkhoz még akkor is, ha a környezet, amiben felnőttünk már megváltozott és többé nincs rájuk szükségünk.

Mindezt akkor merjük elengedni először, amikor olyan emberrel kerülünk kapcsolatba, aki mellett bizalmat és biztonságot érzünk. Ez az ember általában a terapeuta, vagy hagyományos esetben egy szellemi mester. Ebben a kapcsolatban elkezdjük újra előengedni az eldugott érzéseinket, vágyainkat.

A karakterfixáció nem betegség, nem egy kór, hanem a földi élet velejárója egy nem-megvilágosodott társadalomban. A jelenlegi földi világban minden embernek van karakterfixációja. Ennek kialakulása után tipikusan azt érezzük, hogy valami nincs rendben velünk, amely általában tudattalan alapszorongás bennünk. Ez alapulhat a félelem, idegesség, düh, üresség, értéktelenség vagy a szeretethiány érzésein.

Az enneagram pszicho-spirituális típustana

Az enneagram egy ősi személyiségtípus rendszer, ami 9 személyiség kategóriába osztja az embereket. Egy szakrálgeometriai ábráról van szó, ahol egy körben egy sokszög van, mely 9 ponton metszi a kört, így kapva meg a 9 pontot, típust. Mindegyik pont, vagyis típus a kora gyermekkorból indul, vagyis az ego kialakulásától ered, az ego gyökeréből vezeti le az egyes emberek (típusok) jellegzetes viselkedéses, érzelmi és gondolati beragadásait, azaz karakterfixációit.

Jelzi a normál tartományt, a patológiás tartományt, és az előrehaladott, önmegvalósító, spirituálisan felébredett tartományait is az egyes típusoknak. Az enneagramnak vannak tehát analitikus, pszichopatológiai és transzperszonális vonatkozásai is, ezért egy ezoterikus gyökerű, ugyanakkor integratív pszicho-spirituális típustanról beszélünk.

Az enneagram nem vezethető vissza egyetlen kultúrára vagy történelmi gyökérre. Több ősi hagyomány és a modern pszichológia elemei is megtalálhatók mai rendszerében. Szimbóluma min. 2500 éves történetre vezethető vissza, a ráépített tan elemei pedig min. i. e. 400-ig. A szimbólumban rejlő geometria és matematika megtalálható Platón és Phütagorasz elméleteiben is, de van, aki szerint Babilonból származik. Nincs pontos adatunk, csupán annyi bizonyos, hogy az európai kultúrkör őséből származik (egyiptomi-görög-mezopotámiai kultúrkör, amire a későbbi nagy spirituális rendszerek épültek e vidéken: zsidó, kabbala, keresztény, iszlám, szúfi, hermetika, gnosztika).

Kilépés a játszmából

Az enneagram azt tanítja, hogy a gyerekkortól felépített karakterfixációs stratégiarendszer egy sikertelen öngyógyítási kísérlet, amivel tulajdonképpen az eredeti fájdalmat és sérülést teremtjük újra. Ez a „játék” a fixációnk következtében felépített karakterünk/személyiségünk visszaigazolására és védelmére szolgál. Sokan így éljük le az életüket, merev falakkal védve fixációnkból fakadó „hamis” énképüket.

Aki egyszer megtapasztalja, hogy a kijárt és folyton ismétlődő viselkedési, gondolkodási mintákon túl van egy sokkal kevésbé merev, szabadabb élet, az jellemzően valamely önismereti, terápiás gyakorlatba vagy spirituális hagyomány művelésébe kezd, hogy feloldja alapfixációját és a ráépülő megkövült személyiségstruktúrát.

Ahhoz ugyanis, hogy ne ugyanazok a körök mentén rójuk az életünket, szembe kell néznünk a bennünk levő eredeti sérülés fájdalmával. Csak annak átélésén keresztül juthatunk el a szívbe, ahol újra merünk szeretni és megengedjük, hogy minket is szeressenek.


Mit rejt az enneagram ősi rendszere a ma embere számára? Tudd meg április 13-ai előadásunkon!

Részletek: www.integralakademia.hu/aprilis2019

Hozzászólások