Hogy találod meg a benned levő Istent?

A keresztény kontempláció módszere nagyon hasonlít a buddhista vipassana mecitáció technikájához. A ciszterci szerzetes, Thomas Keating atya szerint a kontemplatív imádsághoz nem kell más, mint Istenre nyitott szív és tudat. A módszer nem maga a cél, hanem egy út, ami énünk legrejtettebb mélyébe vezet, ahol Isten lakozik. A rendszeres találkozás a bennünk élő Istennel maga után vonja a kontemplatív életet, ami hétköznapi cselekedeteinkben is megnyilvánul.

Utazz a csenden át Istenhez!

A kontempláció belső utazásának egyik lehetséges előkészítése a belső ima. Ez az aktív imával ellentétben nem a szavakon, képeken, érzéseken keresztül közelít egy, az emberen kívül álló Istenhez, hanem ezeken túllépve a gondolattalan, megnevezhetetlen csöndben ismeri fel saját isteni énjét.

A kontemplatív imádság a belső átalakulás módszere, egy belső vezetés által elindított beszélgetés, mely – ha beleegyezünk – az isteni egyesüléshez vezet. E folyamat során az változik meg, ahogy a valóságot látjuk. A tudat újrastrukturálása megy végbe, mely képessé tesz bennünket fokozódó érzékenységgel észlelni az isteni jelenlétet. A folyamat során egyre könnyebben kapcsolódunk és válaszolunk erre a jelenlétre, mert felismerjük, hogy áthat és meghalad mindent, ami létezik.

A belső ima az a specifikus módszer, mellyel felkészülünk a kontempláció adományára. Ez a középpontba vezető, összpontosító módszer a kontemplatív imádsághoz vezető első lépés. A kontempláció a gondolatoktól való eltolódást, azok meghaladását jelenti: az elme, a szív, az érzések és érzékek megnyitását Isten előtt. Nem nyomjuk el, ami a tudatunkban van, egyszerűen elfogadjuk, bármi is legyen ott. Túllépünk rajta és erőfeszítés nélkül elengedjük. Ezekre az elvekre alapul a buddhista vipassana meditáció is.

Te is gyakorolhatod a belső imát

Válassz magadnak egy szent szót vagy kifejezést, ami szimbóluma abbéli szándékodnak, hogy elfogadod Isten benned való jelenlétét, tevékenységét. A szó kiválasztása imában történjen, melyben megkéred a Szentlelket, hogy segítsen megtalálni a számodra legmegfelelőbb szót. Ilyen szó lehet pl. Krisztus, Ámen, Jézus, Isten, Lélek, béke, csend, szeretet, dicsőség, jelenlét, bizalom, áldás, stb.

Helyezkedj el kényelmesen, ülő pozícióba, engedd el a benned és körülötted zajló történéseket. Idézd fel magadban a szót, amire a Szentlélek vezetett. Ezt olyan gyöngéden tedd, mintha pihét helyeznél egy párnára. Amikor észreveszed, hogy gondolataid elkalandoznak, erőltetés nélkül térj vissza a kiválasztott szóhoz. Ezt mindig gyengéden tedd, mivel ez az egyetlen tevékenység, amit az odaadó ima alatt kezdeményezel. Az imádság végeztével néhány percig maradj csendben csukott szemmel. Ez hozzásegít, hogy a csendet mindennapjaid részévé tedd.

Forrás: Petró Viktória, Thomas Keating Atya: keresztény misztikus gondolatok és az Odaadó Imádság módszere, Budapest, 2009 – Integrál Akadémia jegyzet


Találkozz élőben Böjte Csabával, a szentéletű ferences rendi szerzetessel vasárnapi keresztény misztika előadásunkon!

Részletek: www.integralakademia.hu/keresztenymisztika2018

 

Hozzászólások