Hogyan teszünk szert az énerőre?

accolade-63001_1280Erik Erikson, neves német fejlődépszichológus és Pulitzer- díjas író elmélete hasonlít a mesék forgatókönyvére. Ahhoz, hogy a hős elérje vágyott célját, különböző kihívásokkal kell megküzdenie, amelyek kapcsán valami értékes kerül birtokába. Erikson 8 fejlődési fázist ír le, amelyek sikeres teljesítése (megfejlődése) hatására az énerő egy fontos komponense kerül birtokunkba. Minden szakaszra jellemző egy adott krízis, ami a környezettel való konfrontáció során alakul ki. Ennek a krízisnek létezik egy optimális megoldása, ami nézőpontváltást igényel. A szakaszokkal való megküzdés feltétele az énerő. A krízis megoldása nem odázható el, a megoldatlan problémákat visszük tovább magunkkal a következő szakaszba. Hangsúlyozza, hogy a fejlődéshez szükséges az egyén aktív erőfeszítése és kiemeli a környezet optimális reagálásának fontosságát is. Ugyanúgy mint a mesékben 🙂 A cikk további részében kifejtjük ezt a 8 szakaszt. 

Erikson 8 fejlődési szakasza:

  KIMENETEL ÉNERŐ
Csecsemőkor – 0-1 év Bizalom vs. Bizalmatlanság Remény
Kis gyerekkor – 2-3 év Autonómia vs. Kétségbeesés Akarat
Óvodáskor – 3-5 év Kezdeményezés vs. Bűntudat Szándék
Iskoláskor – 6-11 év Teljesítmény vs. Kisebbrendűség Kompetencia
Serdülőkor – 12-20 év Identitás vs. Szerepkonfúzió Elköteleződés
Fiatal felnőttkor – 25 év Intimitás vs. Izoláció Szeretet
Felnőttkor – 25-60 év Generativitás vs. Stagnálás Gondoskodás
Időskor Énintegritás vs. Kétségbeesés Bölcsesség

Bizalom vs. Bizalmatlanság

A kölcsönösséget megalapozó bizalmi kapcsolat kialakítása a cél. A szopáson keresztül tanulja meg a baba, hogy hogyan kell kapni, ill. elvenni és ezen keresztül tanítja meg anyját arra, hogy hogyan kell adni.

Autonómia vs. Kétségbeesés

Erősen kötődik a szobatisztaságra szoktatáshoz. A baba megtanulja a megtartás-elengedés alternálását, ami a későbbi kapcsolatok megtartás-elengedés mintázatát alapozza meg. Az akaratlagos mozgásirányítással a gyerek először tapasztalja meg akaratát, aminek következtében átéli azt, hogy ő az anyjától függetlenül létező lény.

Kezdeményezés vs. Bűntudat

Infantilis szexualitás, élénk fantázia, szülőkkel kapcsolatos problematikus élményvilág. A gyerek azt várja el, hogy minden megvalósítandó vágya elismerésben részesüljön. Az autonómia kiterjesztését elősegítő behatoló viselkedésmódok jellemzik a gyereket: ismeretlenbe való behatolás (kíváncsiság), mások elméjébe való behatolás (beszéd) és fantáziaszinten a pénisz behatolása a női testbe.

Teljesítmény vs. Kisebbrendűség

Feladatorientáció kialakulása. Az iskolai teljesítmény során megtanulják a mások kontrolljának való engedelmeskedést, a koncentrációt, a munkára nevelődést, a szakszerűbb tárgyhasználatot. Nemi szerepek elsajátítása. A szülői bátorítás hatására megerősödhet a kompetencia és a belső kontroll, ill. az autonómia és az önkontroll.

forest-438432_1280

Identitás vs. Szerepkonfúzió

Legfontosabb és legkritikusabb szakasz. Itt már minden rajtunk múlik. Identitás kialakítása, ami a közvetlen környezeti identifikációkon alapul, és ebből nő ki, felé rendelődve ennek. Szülők, kortársak, kultúra identifikációja. A negatív identitás is megoldás, még mindig jobb mint a bizonytalanság. Egységes, szilárd énkép kialakulása megengedi, hogy ne kelljen ilyen intenzitással magunkkal foglalkoznunk a továbbiakban.

Intimitás vs. Izoláció

Már az identitáson múlik minden. A korai kötődési mintázatokat a társakra vetítjük. Csak szilárd identitással lehet belépni párkapcsolatba, ill. szexuális kapcsolatba, mivel énbizonyosság nélkül nem lehet a másikban feloldódni. Az identitás hiánya izolációhoz vezet.

Generativitás vs. Stagnálás

Kreatív alkotás a munkában, újabb generációk felnevelése a családban. A lényeg az érték létrehozása. Életközépi válság: 40 év körül visszatekintés a múltba, itt még van esély az élet újradefiniálására.

Integritás vs. Kétségbeesés

Reflexiók kora. Kb. a nyugdíjazással kezdődik. Az integritás attól függ, hogy elfogadjuk e a hibáinkat, a tévedéseinket, ha nem irigykedünk a fiatalabb nemzedékre. Ehhez a bölcsesség énereje segít hozzá minket.

high-salve-austria-1571913_1280


Szeretettel meghívunk a témát kifejtő előadásunkra is
2016. november 5-én
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei

A korai személyiségfejlődés elméletek – Freud, Mahler, Klein, Kernberg, Kohut, Stern
Az egész életen át tartó fejlődés első elmélete: Erik Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete

Előadó: Vizinger Erzsébet krízistanácsadó szakpszichológus, integrál tanácsadó
Helyszín: Park Inn Hotel Budapest, Hologram terem, 9:00 – 18:00

Napi belépő: 9.000,- Ft
Félnapi belépő: 4.500 Ft
A napi és félnapi belépő a helyszínen is megvásárolható

Jelentkezés: info@integralakademia.hu

stairs-1209439_1280

Hozzászólások