Hova vezet a csalás jelenlegi társadalmi rendszere?

Foglalkozz bár pszichológiával, politológiával, filozófiával vagy szociológiával, dolgozz emberekkel lelki segítőként, telemarketingesként vagy kozmetikusként, az integrált rendszereknek mindenhol segítségét veszed. Általuk átláthatóvá válik a világ, amelyben élsz, ami támogatja az emberekbe és az önmagadba vetett bizalmadat.

Megérted, hogy a másik fél, a másik csoport vagy adott társadalom hol tart épp saját fejlődésében, így több nézőpontból közelítheted meg őket. Ez mélyíti benned az elfogadás és empátia képességét, hosszú távon pedig fejleszti a személyiségedet.

Ötfajta tudatállapot – ötféle társadalmi berendezkedés

Az evolúciós fejlődés ötszintű modelljét Dr. Honti László társadalomtudós, pszichológus, szociológus és szociokibernetikus írta le, mely egyben az emberi kapcsolatok fejlődésének szociokibernetikai modellje is.  A szociokibernetika – ahogy a neve is utal rá – a társas rendszerek és társadalmak jelenségeivel foglalkozik rendszerelméleti megközelítéssel.

Dr. Honti László szerint öt működési módja létezik a társadalmaknak, a tudatosságnak, az emberi agynak és hormonrendszernek. Az öt működési mód öt jellegzetes létállapotot hoz létre, amelyeket a következőkben részletezünk.

„A” szint – ’A’GRESSZIÓ (Agression)

Az „A” szintet fenntartó mítosz a „szemet szemért, fogat fogért” elv. Ekkor azt hisszük, ha nem támadunk, minket támadnak meg. Amikor két ember egyszerre van az „A” szint elmeállapotában, nincs közöttük valódi kapcsolat, hiányzik az igazi kommunikáció. Csak akadályt jelentenek egymás számára, amit ki kell iktatni, vagy el kell menekülni előle.

Itt az erősebb agresszor („A”) a domináns, aki uralja a gyengébbet („a”), a függőt. Őt vagy elsöprik, vagy elmenekül, vagy lázad. Az „A” szint pozitív oldala ugyanakkor a fenyegető veszély elhárításának képessége.

„B” szint – ’B’ÜROKRÁCIA (Bureaucracy)

A hatalmon lévők (B) alkotják a szabályokat, akik kontrollálják a szabálykövetőket (b). „B”-nek meg van az apparátusa ahhoz, hogy betartassa a szabályokat „b”-vel, aki fél a hatalomgyakorlótól.

A „B” szintet a szabályok, szerepek, előírások és merev hierarchiák jellemzik, ami leginkább a bürokráciában jelenik meg. Ez az, amit általában hivatalosnak vagy formálisnak nevezünk. Ennek a létállapotnak a legfőbb jellemzője, hogy az egyénieskedés, az individualitás tiltva van.

Az alapvető mítosz ezen a szinten, hogy az emberek a fő hatalmat és annak szabályait (a rendszert) öröknek és megkérdőjelezhetetlennek hiszik. A „B” szint a konformizmus, a dogmák, a formák ismétlése, melyek elvesztették valódi lényegüket. Ez a modor, a protokoll, a közlekedési szabályok, a divat világa. Ide tartoznak az iskolák, a hadseregek, a hivatalok, az intézmények, ugyanakkor a vallások, rítusok és rituálék is. Mindebből következően a „B” szint pozitív oldala a rend, a hit és a bizalom.

„C” szint – ’C’SALÁS, VERSENGÉS (Competition)

Ezen a szinten a legfőbb motiváció az uralkodóvá válás, a csúcsra kerülés és a pozíció ellenőrzésének igénye. Az emberek megpróbálnak szabályokat alkotni és rávenni másokat, hogy kövessék azokat.

A „C” szinten az emberek nem azt mondják, amit akarnak, hanem azért mondanak bármit is, hogy elérjék leplezett szándékaikat. Nem nyilvánítják ki valódi érdekeiket és motivációikat, cserébe a másik is elrejtheti a sajátjait. Az emberek itt azt választják tehát, hogy egyszerűen nem mondják el, amit valójában akarnak. Ez miatt a „C” szint a soha véget nem érő bonyolítások, félreértések és emberi játszmák színtere. Ez a csalás, hazugság és manipuláció világa. Az emberek mindeközben azt gondolják, hogy ők nem csalnak – mert önmaguknak is hazudnak még.

A „C” szintre épülő társadalmi rendszer a kapitalizmus. Az egész mai nyugati világ így működik. Nem számít, ha emberek halnak meg, ha háborúzunk, csak a profit legyen meg bármi áron, bármilyen eszközzel.

Itt a tipikus emberi kapcsolat olyan, amiben az egyik fél nyertesnek, a másik vesztesnek érzi magát. A hétköznapi helyzetek tele vannak játszmákkal és manipulációval. Az idő nagy részét a „C” szinten töltjük, és manapság ezt úgy hívjuk, hogy „normál” működésmód. A „C” szint pozitív oldala az egészséges, józan verseny. Amikor valaki jobb, mint a másik, akkor helyénvaló, hogy megjutalmazzuk, ezzel motiválva őt és a többieket is a továbbfejlődésre.

A „D” szint – ’D’ÖNTÉS, FELTÁRULKOZÁS, MEGOSZTÁS (Self-Disclosure)

 

A „D” szint a „B” ellentéte vagy annak tükre. Ez a szelf teljes kibontakozása. Az emberek itt felhagynak a rejtőzködéssel, takargatással és a manipulatív játszmákkal. A valódi érzelmeik, vágyaik és szükségleteik szerint kezdenek működni. A „D” azt teszi, amit mond, jellemzője a hitelesség és autonómia (belülről vezéreltség).

Ebben az állapotban egyediek vagyunk. Az elme, a szív, a gondolkodás és az érzelem integrálódik bennünk. Ez az énfejlődés (ego-fejlődés) csúcsa, ezért ezt önmegvalósításnak vagy önkiteljesítésnek is nevezik. Ezen a szinten elkezdünk felhagyni az önmagunk megváltoztatására irányuló küzdelemmel, ami önelfogadásba fordul át. Megtanuljuk hasznossá tenni magunkat a világ számára úgy, ahogyan vagyunk.

Ez vonatkozik a géniuszokra, a művészekre, a különc emberekre, a szabadúszókra és mindazokra, akik a saját útjukat járják, függetlenül attól, hogy mások mit mondanak vagy gondolnak róluk.

Egyre több jelét látni ma a társadalomban a „D” szintnek. Mindenhol, ahol az emberek bátorítják az egyéni növekedést, az egyéni megnyílást, a kreativitást, az önfeltárulkozást, az autonóm létezést, ott a „D” szinttel találkozhatunk.

Az „E” szint – ’E’GYSÉG, MEGVILÁGOSODÁS (Enlightenment)

A legbátrabb dolog a világon, ha ki merjük mutatni a szeretetünket és el tudjuk fogadni mások szeretetét. Ehhez fel kell adnunk minden elővigyázatosságot, okfejtést és hiedelmet. Egyszerűen bele kell ugrani a szeretet és létezés nagy ismeretlen óceánjába.

Az „E” szint az együttérzés, szeretet és jó szándék világa, ahol sor kerül a béke és harmónia megtapasztalására. Ezeket hívjuk misztikus, vallásos tapasztalásoknak, melyeknek sok fajtája létezik. Itt az ember elérte, megélte és kiélte a „D” szintet. Ezt követően természetesen fejlődik ki benne az „E” szint valósága.

Ma még nincs példa egy állandó és működő „E” szintű társadalmi berendezkedésre. Ugyanakkor minden jel azt mutatja, hogy az a globális emberi fejlődés, amit ma tapasztalunk, egy „E” szintű társadalom felé halad.

Ismerd meg az integrált rendszereket, jelentkezz szeptemberben induló három éves integrál pszichológia szakunkra!


Iratkozz be szeptemberben induló évfolyamunkba és ismerd meg a tudat teljes spektrumát!

Részletek: http://integralakademia.hu/aktualis/aktualis-programok-az-integral-akademian/544-mit-kinal-az-integral-akademia

 

 

Hozzászólások