Ki vagy te az enneagram szerint?

Karakterfixációnk a korai gyermekéveinkben alakul ki és később eköré épül személyiségünk. Minden embernek van karakterfixációja, ami azt jelenti, hogy meghatározott érzések, hiedelmek és viselkedési formák mentén éljük életünket és más érzéseket, hiedelmeket, viselkedéseket pedig elkerülünk. Úgy is mondhatjuk, hogy karakterfixációnknak köszönhetően csupán egyetlen szeletet kóstolunk meg az élet tortájából. De mit tehet az, aki nem éri be ennyivel?

9 személyiségtípus, 9 fixáció

Minden karakterfixációs stratégiarendszer egy sikertelen öngyógyítási kísérlet, amivel tulajdonképpen az eredeti gyerekkori fájdalmat és sérülést teremtjük újra. Ez a „játék” a fixációnk következtében felépített karakterünk/személyiségünk visszaigazolására és védelmére szolgál. Sokan így élik le az életüket, merev falakkal védve fixációjukból fakadó „hamis” énképüket. Nem hallják meg azt az életből szüntelenül feléjük áramló hívást, miszerint másként is lehet élni. Aki pedig nem csak meghallja, de válaszol is erre a hívásra, az jellemzően valamely önismereti, terápiás gyakorlat vagy spirituális hagyomány művelésébe kezd. Ahhoz ugyanis, hogy ne ugyanazok a körök mentén rójuk az életünket, szembe kell néznünk a bennünk levő eredeti sérülés fájdalmával. Csak annak átélésén keresztül juthatunk el a szívbe, ahol újra merünk szeretni és megengedjük, hogy minket szeressenek.

Az enneagram ősi rendszere 9 személyiségtípust különböztet meg, melyek az alapsérülésre vagy fixációra épülnek fel. Az előző részben az első 5 személyiségtípust mutattuk be, aminek ITT olvashatsz utána. A következőkben a 6-9 típusok személyiségvonásaival ismertetünk meg közelebbről.

 

6-os karakter: A LOJÁLIS

A hatosok gyerekkorukban arra a meggyőződésre jutottak, hogy a létük vagy az élet nem biztonságos. A gyereknek ekkor olyan apára van szüksége, aki megmutatja neki a világot és a lehetőségeket. Ideális esetben az apa irányt mutat, képességeket, rendet és struktúrát tanít. Segíti a gyermek önállósodási törekvését, ezzel támogatva az anyával való szimbiotikus függésből való kiszakadást. A hatosok közül sokan ebben a fázisban fixálódnak. Ha az apa nem elég erős vagy nincs jelen, akkor a gyermek úgy érezheti, hogy az anya világa eluralkodik felette. Ez ellen védekezik és a jövőben szorongani fog, ha valaki bizalommal, szeretettel fordul felé. Kialakul az ambivalencia: miközben vágyakozik a közelségre, egyúttal védekezik is ellene. Míg kifelé engedelmes a tekintélyfigurák felé, addig belül elégedetlen, kételkedő és lázadó, mely cinizmusban és passzív agresszióban jön elő.

A hatosok támasz nélkülinek érzik magukat és ettől szoronganak. Alaphiedelmük, hogy önmagukban alkalmatlanok. Félnek az elhagyatottságtól, ezért e szorongásuk csökkentése érdekében stabilitást keresnek. Ezt egy másik személyben vagy egy rendszerben próbálják megtalálni, akihez vagy amihez csatlakozhatnak. Ha találnak ilyet, akkor egyrészt lojálisak, másrészt kételkednek benne, s emiatt bizonytalanul, ambivalensen kötődnek.

A hatosok – ha éppen nem rejtetten lázadnak –, akkor kötelességtudóak, és kötelességeik teljesítésén dolgoznak. Szeretnének mindenkit kielégíteni, és ezzel elnyerni a hűségért cserébe remélt biztonságot.

Karakter névjegy

Szenvedély, alapérzés: FÉLELEM, SZORONGÁS

Védekező mechanizmus: kivetítés (projekció)

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes önmagadban bízni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Biztonságban vagy!”

Félelem: attól, hogy útmutatás és támogatás nélkül maradunk.

Alapvető vágy: a biztonságra – ami a meggyőződéshez való ragaszkodássá silányul

Énkép, amit fenn akar tartani: megbízható, szavahihető, gondos, kételkedő

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: a támaszkereséssel, miközben nem ismeri el teljesen a támogatást és a belső útmutatást

Fő manipulációs eszköze: panaszkodás és az, hogy próbára teszi mások felé való elkötelezettségét

Jó oldala: hűség, lojalitás, kötelességtudat

 

7-es karakter: AZ ÉLVHAJHÁSZ RAJONGÓ

A hetesek felnőtt korukban folyton átmeneti tárgyakat keresnek a régi anyahiány miatti szorongás elkerülésére. Míg gyerekkorban ez lehet egy kispárna vagy egy játék, felnőtt korban a hetes ezt olyan dolgokkal, személyekkel és témákkal oldja meg, amelyek izgalmasak számára.

A hetesnél túl hamar szakadt meg az anyai gondoskodás gyerekkorban. Emiatt érzett fájdalmában úgy döntött, hogy magáról fog gondoskodni, és ő fogja saját magát szórakoztatni. Ennek következtében a hetes az enneagram legvidámabb, legjátékosabb pontja. Tevékeny, aktív, optimista, tele van energiával, olyan, mint egy energiabomba. Színes, sokoldalú, sokféle érdeklődésű és spontán. Mindig több dologgal foglalkozik egyszerre, s mindenért rajong, ami felkelti az érdeklődését. Olyan, mint az édességboltba beszabadult gyermek.

Sokoldalú lelkességének másik oldala az élvhajhászás és falánkság, ami a fejletlenebb hetesnél mértéktelenségbe és addikcióba csúszhat. Mivel általában képtelen a megelégedettségre, hiperaktív sokoldalúságában könnyen szétszórttá válik. A szorongás és unalom elkerülése miatt egyszerre sok mindent csinál és minden lehetőséget nyitva tart. Könnyen válik türelmetlenné, én-központúvá, impulzívvá és frusztrálttá.

Karakter névjegy

Szenvedély, alapérzés: FALÁNKSÁG

Védekező mechanizmus: racionalizálás

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes rászorulni bárkitől bármire!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Gondoskodunk rólad!”

Félelem: attól, hogy fájdalmat él át és szükséget szenved

Alapvető vágy: a boldogságra – ami kétségbeesett légvárépítéssé silányul.

Énkép, amit fenn akar tartani: vidám, lelkes energikus, rajongó, spontán, mesterkéletlen,

szabad szellemű, nyílt, pozitív.

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: jövőbeni izgalmas dolgokra való várakozással. Nem

akarja elismerni saját szorongását és fájdalmát.

Fő manipulációs eszköze: mások figyelmének a magára vonzása. Ragaszkodik hozzá, hogy a többi ember elégítse ki az igényeit.

Jó oldala: vidám, nyitott, szereti az életet és az embereket

 

8-as karakter: A HARCOS

A nyolcas olyan gyerekkorból jön, ahol hamar felnőtté és önállóvá kellett válnia. Általában olyanért büntették, amit nem követett el vagy pedig megúszott dolgokat, amiket elkövetett. Lehet, hogy az egyik vagy mindkét szülő következetlen és kiszámíthatatlanul erőszakos volt. Az igazságtalanság áldozatainak érzik magukat, így az igazság bajnokaivá lesznek. Azt tanulják meg, hogy a szabályok önkényesek, veszélyes létezni, s bárkiből lehet ellenség.

Sok nyolcast gyerekkori bántalmazás ért, verték vagy szexuálisan zaklatták (nem mindenki lesz nyolcas, aki hasonlót átél). Ennek következtében arra a tudattalan, automatikus következtetésre jutnak, hogy a legjobb felkészülten élni, s eleve támadni, mielőtt más támadna. Legjobb, ha ő maga hozza a szabályokat, és azokat követi, így uralható a világ biztonságosan. Ő az enneagram legnyilvánvalóbb düh karaktere, aki – saját megállapítása szerint – jogosan dühös és erőszakos.

Karakter névjegy

Szenvedély, alapérzés: KÉJVÁGY, BUJASÁG

Elhárító mechanizmus: semmibe venni, negligálni

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes sebezhetőnek lenni, másokban bízni!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Nem árulunk el!”

Félelem: Attól, hogy más irányít minket és árthat nekünk.

Vágy: az önvédelemre, ami állandó harccá silányul.

Énkép, amit fenn akar tartani: erős, rámenős, független, cselekvő

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: ellenállás és szembeszállás másokkal, nem ismeri el

gyengeségét és törődésvágyát

Jó oldala: erő, akarat, kitartás, karizma, nagy teherbírás és vitalitás

 

9-es karakter: A BÉKETEREMTŐ

A kilencesnél gyerekkorban a tétlenség alakult ki, ami akkor egy düh-helyzetre adott sikeres megoldás volt. Ez a magatartás a későbbiekben is megmaradt és egy egész karakter épült rá. Sok kilences egy idősebb testvér árnyékában nőtt fel, háttérbe szorult és onnan szemlélte, ahogy a családban valahol máshol zajlik a dráma. Gyakran szobájuk zugából lesték a szülők veszekedését is, és sokszor közbeléptek a békítő szerepében. A kilences azt tapasztalhatta gyerekkorában, hogy úgy oldódik meg anyu és apu konfliktusa, ha ő eltűnik, láthatatlanná válik. Ekkor az fixálódik benne, hogy abból csak gond lesz, ha jelen van és kifejezi saját akaratát, egyéniségét.

A kilencesek az ártatlan és ártalmatlan, szelíd bájjal rendelkező emberek, akik mellett megnyugszunk, könnyen megbékélünk, ellazulunk. Kedvesek, könnyedek és gyengédek. Karakterüket ugyanakkor átlengi a tétlenség, ami abból a törekvésükből fakad, hogy sikerüljön úgy leélni az életet, hogy az ne hasson rájuk. Lelkileg nem akarnak részt venni a jelenben és a helyzetekben, ezért kilépnek belőle vagy passzív agresszióval reagálnak (pl. nem szólalnak meg).

Az egészséges kilences az enneagram koronája, amikor is az összes karakter pozitív tulajdonságát magában foglalja. Rendelkezésére áll a nyolcasok ereje, a hetesek játékossága és kalandvágya, a hatosok lojalitása, az ötösök intellektualizmusa, a négyesek kreativitása, a hármasok mágikus vonzereje, a kettesek segítőkészsége és az egyesek rendszeretete. Ennek köszönhetően bármely nézőpontot fel tudja venni, a többi karakterrel szemben ő nincs sehova fixálva. Minden helyzetet képes megérteni és elfogadni, emiatt általában szeretik, nincsenek ellenségei. Az egészséges kilences szeretete és belső ereje legyőzhetetlen gyógyító erővé válhat a világ számára.

Karakter névjegy

Szenvedély, alapérzés: TÉTLENSÉG, LUSTASÁG

Védekező mechanizmus: önkábítás

Tudattalan gyermekkori üzenet: Nem helyes érvényesíteni önmagad!

Elveszett gyerekkori üzenet: „Számít, hogy itt vagy!”

Félelem: attól, hogy rossz, hibás, gonosz, romlott vagyok.

Alapvető vágy: béke legyen – mely nemtörődömséggé silányul

Énkép, amit fenn akar tartani: ő jó, józan, ésszerű, mértékletes, erkölcsös, objektív.

Ezért ezzel a tevékenységgel azonosul: felmér, értékel, véleményez. Haragját nem akarja elismerni.

Fő manipulációs eszköze: kilépés a helyzetből és a passzív-agresszió

Jó oldala: alkalmazkodó, megingathatatlan belső ereje és stabilitása van, nyugodt, minden nézőpontot elismer

Forrás:

Gánti Bence: Integrál Akadémia jegyzet – Az enneagram, Budapest


Tarts velünk a Nyári Integrál Táborba, ahol saját karaktered fejlesztésén dolgozhatsz! Jelentkezz!

Részletek: www.integralakademia.hu/nyaritabor2018

Hozzászólások