Kontempláció, a keresztény meditáció

Tudtad, hogy a keresztényeknek is van saját meditációs módszerük? A keresztény egyházak életébe a megújulás nagy lehetőségét és a többi világvallással történő egyesülés ígéretét hordozza magában a kontemplatív imádság. A hívők így meditációs gyakorlási lehetőségen keresztül kapnak új ösvényt az evangélium mélyebb megértésére.

A ciszterci szerzetes Thomas Keating atya a kontemplatív imádságra hívja fel a figyelmet, melyhez nem kell más, mint Istenre nyitott szív és tudat. A kontemplatív imádság nem maga a cél, hanem út énünk legrejtettebb belsejébe, ahol Isten lakozik. A rendszeres találkozás a bennünk élő Istennel elvezet a kontemplatív élethez, ahol hétköznapi cselekedeteinkben is állandósul a lélekben Istennel való együttlét.

Ennek a belső utazásnak egyik lehetséges előkészítése a belső ima. Ez az aktív imával ellentétben nem a szavakon, képeken, érzéseken keresztül közelít egy, az emberen kívül álló Istenhez. Mivel Isten túl van a szavakon, a képzeteken, az érzelmeken, ezeken túllépve a gondolattalan, megnevezhetetlen csöndben ismeri fel a bent lakozó, mindig és mindenütt jelenlevő Istent.

A kontemplatív imádság a belső átalakulás módszere, egy Isten által elindított beszélgetés, mely – ha beleegyezünk – az isteni egyesüléshez vezet. E folyamat során az változik meg, ahogy az ember a valóságot látja. A tudat újrastrukturálása megy végbe, mely képessé tesz bennünket fokozódó érzékenységgel észlelni az isteni jelenlétet, hozzákapcsolódni és válaszolni e jelenlétre, mely benne van mindenben, áthat és meghalad mindent, ami létezik.

A belső ima az a specifikus módszer, mellyel felkészülünk a kontempláció adományára. Ez a középpontba vezető, összpontosító ima, mely a kontemplatív imádság létrájának első foka. A kontemplatív imádság a gondolatoktól való eltolódást, azok meghaladását jelenti: az elme, a szív, az érzések és érzékek megnyitását Isten előtt. Nem nyomjuk el, ami a tudatunkban van, egyszerűen elfogadjuk, bármi is legyen ott. Túllépünk rajta és erőfeszítés nélkül elengedjük.

Hogyan gyakorolhatod Te is a belső imát?

Válassz magadnak egy szent szót vagy kifejezést, ami szimbóluma abbéli szándékodnak, hogy elfogadod Isten benned való jelenlétét, tevékenységét. A szó kiválasztása imában történjen, melyben megkéred a Szentlelket, hogy segítsen megtalálni a számodra legmegfelelőbb szót. Ilyen szó lehet pl. Krisztus, Ámen, Jézus, Isten, Lélek, béke, csend, szeretet, dicsőség, jelenlét, bizalom, áldás, stb.

Helyezkedj el kényelmesen ülő pozícióba, engedd el a benned és körülötted zajló történéseket. Idézd fel magadban a szót, amire a Szentlélek vezetett. Ezt olyan gyöngéden tedd, mintha pihét helyeznél egy párnára. Amikor észreveszed, hogy gondolataid elkalandoznak, erőltetés nélkül térj vissza a kiválasztott szóhoz. Ezt mindig gyengéden tedd, mivel ez az egyetlen tevékenység, amit az odaadó ima alatt kezdeményezel. Az imádság végeztével néhány percig maradj csendben csukott szemmel. Ez hozzásegít, hogy a csendet mindennapjaid részévé tedd.


Ha szeretnél mélyebben megismerkedni a kontemplatív imádság lehetőségével, csatlakozz hozzánk november 3-ai előadásunkra!

Részletek: www.integralakademia.hu/spiritualishagyomanyok2019

 

Hozzászólások