Te vagy a Kozmosz Szelleme

Ahhoz, hogy megtaláld az életed valódi irányát, meg kell tudnod, honnan jöttél. A felmenőid és a családod történetének ismerete erős alapot szolgáltat ahhoz, hogy építkezhess rá. Itt megállhatsz és élheted az életedet egy rád hagyományozódott identitás szerint. Vagy mélyebbre ásol és felteszed a nagy kérdést: ki vagyok én és merre tart az életem?

Amikor Ken Wilber, az integrál szemlélet atyja eljutott ehhez a kérdéshez, rájött, hogy az ember létezésének és lelki működésének megértéséhez a Kozmosz alapelveit és evolúcióját kell megismernie. Wilber nagyot lépett hátra ahhoz, hogy meglássa az egész képet. Nem állt meg a vallásnál, a filozófiánál, a tudománynál vagy a spirituális hagyományoknál. Egy olyan nézőpontra volt szüksége, amivel ráláthatott a részrendszerek mögött meghúzódó egységes, intelligens rendezőelvre. Ez a nézőpont lett később a Wilber-i integrál szemlélet.

A Kozmosz négy arca

Wilber felismerte, hogy a körülöttünk és bennünk lévő világ, vagyis a Kozmosz négy komponensre osztható:

  1. fizioszféra – az anyagi világ
  2. bioszféra – az élővilág (élő testek)
  3. az elme, psziché – núszféra (a görög “nu” elmét, értelmet jelent)
  4. illetve a tudat magasabb régiói a teoszféra, a spirituális, isteni területek.

Pitagorasz óta a kozmosz alatt csupán a Kozmosz anyagi vonatkozását értjük. Az egységes világképbe azonban a Kozmosz mind a négy arca beletartozik, ezért Wilber újra bevezette a Kozmosz fogalmát (nagy “K”-val, mint egységes világ) a kozmosz mellett (kis “k”-val, mint a pitagoraszi anyagi világ).

Wilber integrált elmélete szerint az evolúció a Kozmosz megjelenésével, a bioszféra kialakulásával, jelenleg pedig az emberi tudat fejlődésével megy végbe. A Kozmosznak értelemmel teli, célirányos evolúciója van, amely transzperszonális szemszögből nem más, mint a Szellem evolúciója. Vagy megfordítva: maga Szellem az a mindenben jelenlevő entitás, amelynek manifesztációja (megnyilvánulása) maga az evolúció. A Szellem kibontakozása, tehát az evolúció ma már az emberi tudatban zajlik és nem a biológiai világban.

Az emberi tudat evolúciója

Az emberi tudat fejlődésének alsóbb szintjeit (a megszületéstől a gyerek- és felnőttkoron át az önmegvalósításig) a nyugati pszichológia jól ismeri, ezért eddig a pontig tudja elkísérni az embert. Az ezt követő felsőbb emberi tudati szinteket a spirituális tradíciók és azok gyakorlói ismerik behatóan. A transzperszonális és integrál pszichológia jól egyensúlyoz a kettő határvonalán. A pszichológia és a spiritualitás tehát nem két egymástól független dolog, hanem ugyanannak a “létrának” az egymást követő fokai.

Az evolúció végül a végső Egységbe torkollik, amelyet a manifesztálódott (megnyilvánult) világban, mint egyéni (és később valószínűleg kollektív) megvilágosodásként élünk meg. Ez egyben a visszatérés ugyanoda, ahonnan az egész folyamat elindult, és amely a közös ős-alapját, hátterét képezi a manifesztálódott világnak. Ezt úgy is nevezzük, hogy az “Üresség” vagy a “Tudat Tiszta Tere”.

Benned az evolúció

A három éves Integrál Pszichológia képzésen a tudat teljes spektrumát feltérképezzük. Onnan tehát, ahol a Szellem a bioszférát megőrizve és meghaladva átlép az emberi tudatba egészen addig, ahol továbbhalad még finomabb transzperszonális megnyilvánulásai felé. Nálunk megtalálod a választ arra a kérdésedre, hogy honnan indultál és hová tartasz? Olyan egyetemes igazságok birtokába kerülsz, amik hozzásegítenek önmagad és a világ mélyebb megismeréséhez. Ennek eredményeként pedig a tudatodban zajló evolúció egy magasabb szintre léphet.

Forrás:

Gánti Bence: Az integrál evolúcióelmélet és a holonok, Integrál Akadémia jegyzet


Gyere el június 8-ai nyílt napunkra és tudj meg többet a tudat evolúciójáról!

Részletek: http://integralakademia.hu/nyarinyiltnap2018

Hozzászólások