Transzformatív sajátélmény az Integrál Táborokban

A stresszes hétköznapok nyomása alól különböző megoldásokkal próbálunk fellélegezni. Van, aki alkoholhoz, droghoz, cigarettához, gyógyszerhez vagy egyéb tudatmódosító szerhez nyúl.

Ez rövid ideig képes a tűzoltásra, de, ha nem járjuk ki magunkban az utat a módosult tudatállapotok felé, az élet előbb-utóbb benyújtja a számlát. Ez mutatkozik meg abban a jelenségben, amikor a drogok depresszió és egyéb mentális vagy fizikai problémák formájában csapnak vissza.

A legjobb, amit magadért megtehetsz

A magasabb tudatszintek mindenki előtt nyitva állnak. Ha kijárjuk az odavezető belső utat, akkor személyiségünk valódi belső transzformáción mehet keresztül, ami egy magasabb tudatszinten való stabilizálódást jelenthet számunkra.

Ha érzed, hogy nehéz érzelmi terheket cipelsz, a legjobb, amit magadért tehetsz, hogy megfelelő önismereti szakemberhez, terapeutához fordulsz, aki segít elfojtott sérelmeid feldolgozásában. Többek között erre kínálnak lehetőséget az évek óta megrendezésre kerülő Integrál Táborok, ahol a nyugati pszichoterápiás önismerettel és a keleti meditatív szellemi felismeréssel dolgozunk magunkon, így egyszerre fordulunk befelé és kifelé.

A belső önmegfigyelés tapasztalatait átültetjük a külvilággal való kapcsolatunkba, illetve a külvilágban tapasztaltakra belső önreflexióval reagálunk. Ennek következtében önmagunkon túl emberi kapcsolataink is pozitív irányba változhatnak. A táborokban a pszichológia és a spiritualitás összekapcsolásából gyógyító és a személyiségedet transzformáló hatásokat tapasztalhatsz meg.

Hogy működik?

A hétköznapi problémák feldolgozására és a módosult tudatállapotok áldásos hatásának megtapasztalására az integrál flow élmények kínálnak lehetőséget. Ez a módszer humanisztikus (önmegvalósítás, hitelesség, itt és most), valamint transzperszonális irányú (spirituális jelenlét, képességek, ébredés) személyiségfejlesztésre szolgál.

A flow élmény megtapasztalása során túllépünk a hétköznapi, belső monológokkal és gondolatokkal tarkított tudatállapoton (racionális – wilberi 5-ös szint). Átlépünk az „itt és most” jelenlétébe, ahol csúcsélményeket és a bennünk, valamint a körülöttünk történő eseményekkel való egységet élhetünk meg. (wilberi 6-os szint).

A közösség gyógyító terében átélt egységélmény a kapu a kollektív tudati mezővel való összekapcsolódáshoz. Amikor ez megtörténik, ráébredünk, hogy az egységélmény nem öncélú, privát tapasztalás, sokkal inkább egy tágabb tudati tér, amely átkeretezi énképünket és választ ad a „Ki vagyok én?” kérdésére (wilberi 7-9-es szint).

Ebben a térben levetjük elhasznált szerepeinket és álarcainkat. Az önostorozást és belső negatív monológokat ledöntve meg merjük élni legtisztább önmagunkat és el merjük hinni, hogy igaz, jó, szerethető emberi lények vagyunk.

Résztvevők mondták az Integrál Táborokról

„Végre valaki nem ott áll elöl és állítja, hogy tudja a tutit, hanem olyan fantasztikus helyzeteket teremt, hogy az ember maga döbben rá dolgokra.”

„A tábor olyan közeget teremt, ahol meg tudok nyílni. Ezt megélni, felismerni, nekem egy felemelő és csodálatos érzés.”

„A lélek szomjazza azt a minőséget, amit ezek a terek biztosítanak.”

„Egy mélyebb fejlődés, egy mélyebb önismeret indult el nálam.”

Október 25-én megrendezésre kerül a következő, Őszi Integrál Tábor, ahol neked is lehetőséged van gyakorolni és tapasztalni a kapcsolódásban rejlő transzformáció lehetőségeit!


Jelentkezz az Őszi Integrál Táborba!

Részletek: www.integralakademia.hu/oszitabor2019

Hozzászólások