Min múlhat a föld jövője és mit tehetünk érte lokálisan és globálisan?

Ökológikus, organikus lét, környezet-tudatosság és védelem egy asztrológus Kiss J. Zsolt szemszögéből – előadás
Everness Fesztivál, Integrál Akadémia Nagy sátor, 2017. június 24. szombat 13:30 – 15:00

Környezettudatosság, védelem, organikus lét, tudatos fogyasztás, vásárlás, “Cselekedj lokálisan-gondolkodj globálisan”, fenntartható fejlődés (amibe ha belegondolunk, már önmagában ellentmondás). És még sorolhatnám a létünk, jelenlegi – az emberiség csak kisebb részét érintő – létminőségünk, sőt bolygónk legalább jelenlegi állapotának fenntartását megvalósítandó igyekvését leíró kifejezéseket, amik mögött olykor van valós tartalom, megértés, cselekvés és főleg tudatosság, máskor pedig öntudatlanság, szlogen vagy valamiféle lelkiismeretfurdalás és bűntudatenyhítő motiváció, meglátásom szerint.

Ám mely dolgokon múlhat valójában, hogy mindez tényleg széles körben hatékony legyen? Hisz azt tapasztaljuk, hogy aktuálisan a kisebb-nagyobb közösségek és az egész emberiség morális, szellemi és fizikai, formai túléléséről is szó van. Nos, úgy vélem nem nehéz érezni, tudni, kitalálni a választ, s főleg tapasztalni.

Úgy tűnik, hogy az embert az különbözteti meg az egyébként tőle függő és őt kiszolgáló, de őt magát is tanító, ugyanakkor önmagában is fejlődő, gondjaira is bízott létsíkoktól, hogy sajátja a tudatosság, az önreflexió lehetősége, a spiritusz.

Azt is könnyen beláthatjuk, hogy a szemlélet, az értékrend, a hiedelmeink is valaminek a következményei, mindebből pedig fakad az, hogy miként gondolkodunk, viselkedünk, cselekszünk. Az pedig, hogy mindez mitől függ, ahhoz sem kell nagy “matek” – meglátásom szerint  -, ugyanis akár tudományosan, akár intuitív módon vagy józan paraszti ésszel, s leginkább empirikusan közelítjük meg, ugyanoda juthatunk: nevezetesen a tudatosságunk, önreflexiónk minőségéhez, más néven az önismerethez.

Az önmagunkra tekintés, sőt, mögé tekintve a tudatosságunk úgymond terméke pedig a személyiség. Mindebből pedig számomra az következik, hogy bolygónk jövője, az egyén tudatosságától, személyiségértettségétől függ elsősorban. Ide vonatkozóan azon is érdemes szerintem elmélkedni, hogy amilyen a személy tudatossága, ébersége, olyan lesz az egész közösség érettsége, felelőssége, szociális érzékenysége, szeretetképessége, s ami pedig öntudatlan például a közösségben, azt is mint “vakfolt” – természetesen nem mentesülve az egyéni felelősség alól – a vezetők mint egyfajta médiumok megjelenítik azt. Még szintén sorolhatnám az ide vonatkozó további lehetséges összefüggéseket is, és teszem is majd az előadáson, hisz ez most csak egy felvezető, ízelítő a program szellemiségéről.

Magam részéről tehát a fentebb vázolt megközelítésben kívánom közös elmélkedésre hívni az e témában érdeklődőket, és inspirálni – a véleményem szerinti egyik lehetséges üdvös irányba – saját életükben, hivatásukban.

Én mint gyakorló segítő hivatásban tevékenykedő, illetve a média munkája során is hitem szerint a tudatosságot szolgáló személy, ennek a kérdéskörnek a gyökerét a személyes szférában, a tudatban látom a tapasztalataim alapján, és ezekből a megélésekből, gondolatokból szeretnék mind többet megosztani az előadásom során.

Elóadó:
Kiss József Zsolt – asztrológus, szerkesztő, riporter-műsorvezető

Min múlhat a föld jövője és mit tehetünk érte lokálisan és globálisan? (előadás)
Everness Fesztivál, Integrál Akadémia Nagy sátor, 2017. június 24. szombat 13:30 – 15:00


INTEGRÁL AKADÉMIA PROGRAMOK AZ EVERNESS FESZTIVÁLON – JÚNIUS 20-25. 


Ha már sok helyen kerested, de eddig nem találtad meg azt, ahol a pszichológia és a spiritualitás összeér, akkor itt  jó helyen jársz!

Gyere, tanulj te is az Integrál Akadémián!
Önismeret integrál megközelítésben: az önismereti utak és technikák sokaságához adunk neked egy térképet.Hogyan éljünk spirituális életet a 21. században nyugaton?
Milyen a transzformáló életmód?
A mi válaszunk: az integrál életmód

Hozzászólások