Ken Wilber élő adásban az Evernessen! – Meditáció, tudat, személyiség

Meditáció, tudat, személyiség” címmel Ken Wilber, a “tudat Einsteinje” és az integrál pszichológia megteremtője élő adásban kapcsolódik június 21-én, szerdán 17:15 perckor Amerikából az Everness fesztiválon! A másfél órás esemény házigazdája és tolmácsa az Evernessia nagyszinpadon Gánti Bence az Integrál Akadémia vezetője.  
Evernessia Nagyszínpad június 21. szerda, 17:15 – 18:45

Newtont be kellett mutatni a felvilágosodás hajnalán, mert még nem sokan ismerték, és egy következő korszak nyitányát hozta el. Einsteint be kellett mutatni a 20. század elején, mert még nem sokan ismerték, és ő is egy következő korszakot nyitott meg. Freudot is be kellett mutatni, és évtizedekig tartott, amíg a pszichoanalízis stabil státuszát elérte. De az idő nem állt meg, és 5 újabb jelentős pszichológiai irányzat és még több egyéb módszer jött létre azóta. Ken Wilbert, akit egyesek Amerikában “a tudat Einstenjének” neveznek, bár egyre többen ismerik, szintén be kell mutatni olykor, hiszen Freudhoz képest akkora változást hozott a pszichológiában, mint Einstein Newtonhoz képest. És ahogyan Einstein sem dobta el Newton tanait, hanem egy tágabb valóságba integrálta, úgy Wilber is meghaladva-megőrzi tisztelettel a korábbi lélektanok vitathatatlan bölcsességeit. De Wilber integrál elmélete nem csak a pszichológiában hoz korszakváltást, hanem a spiritualitásban is. Ahogy a fizikában a kvantumfizikával jelent meg az egyesített tér felismerése, amely egy nagyobb, egységes valóságba integrálja a korábbi nézeteket, úgy az ember belső élményvilágának tanaiban, a lélektanban és spiritualitásban is megszületett az “egyesített tér elmélet”, azaz egy olyan, mindent ismert főbb lélektani és spirituális rendszert egyesítő keretrendszer, amely integrálja a pszichológia nagy iskoláit és a spirituális tanokat.

Egy integrál pszichológus érti a pszichoanalízis, a jungi mélylélektan, a kognitív és viselkedéslélektan, a humanisztikus és a transzperszonális pszichológiák lényegét, de éppen úgy érti a buddhizmus, a jóga, a keresztény misztika és a sámánizmus lényegét is. Nemcsak ismeri ezeket, hanem megérti, hogy ezek mind

az univerzális emberi élményvilág egyes aspektusait írják le,

és összeillesztve a modelljeiket megkapjuk a teljes humán lény egységes pszichológiáját, az integrál pszichológiát. A kérdés többé már nem az, hogy melyik irányzat a jobb, vagy kinek van igaza. Spirituális élményekből is már túl sok van ahhoz, hogy a pszichológusok azt a 20. század materialista diktátuma szerint gyermeki fantáziának (vallás) vagy az idegrendszer betegségének (pszichiátria) tekintsék. A materialista paradigma már a 1960-as években elkezdett recsegni-ropogni, és a kilencvenes évekre szinte tarthatatlanná vált a nyitottan gondolkodó, progresszív emberek számára. El kellett választani a spiritualitást a vallástól, azaz az emberben rejlő transzcendes sajátélményeket a mítikus-dogmatikus autoriter társadalmi kontrollintézménytől. Pszichológusok, terapeuták, gyógyítók, spirituális útkeresők, önfejlesztő hétköznapi emberek, sőt spirituális tanítók, jóga szvámik, buddhista lámák, keresztény papok és sámán gyakorlók is nyitottá váltak egymás ismeretterületeire, és fogékonnyá váltak az összekapcsoló integratív megközelítések felé.

Ken Wilber ennek a korszaknak a gyermeke, és az 1970-es években kezdte kidolgozni a fent említett embertanok módszeres szintézisét. Ezt az 1990-es évekre tökéletesítette, ekkor már nemzetközi “tudós-celebrity” volt a kibontakozó új tudatosság korszakában a szakemberek oldaláról, és az akkor még a transzperszonális pszichológia berkeiből ismert Wilber 2000-ben önálló irányzattal az integrál pszichológiával (vagy integrál elmélettel – “Integral Theory”) állt elő.

Ez az első ismert teljes körű integráció a pszichológia és a spiritualitás iskolái között.

Nem csoda, hogy hamarosan mind az 5 kontinensről özönlöttek a pszichológusok, spirituális tanítók, de cégvezetők és coach-ok is, hogy csatlakozzanak az új tudatosság integrál szellemi áramlatához, amely végre begyógyította a széttöredezettség kínos érzését, mely mind a pszichológiát, mind a spiritualitást végigkísérte. Az ugyanis, aki a saját rendszerében jól elvan, de a többi rendszert elutasítja vagy lenézi, az nem érkezett még meg a 21. századba. A 21. században az egyre globalizálódó korszellem ugyanis nemcsak a népek közötti gazdasági tevékenységekben, hanem azok tudásában is a kölcsönös megosztás, az illesztés, az integráció felé halad. Ez történik a lélektan és a spiritualitás területén is.

A legfontosabb hozama a wilberi integrációnak a lelki és tudati fejlődés egyetemes szakaszainak a leírása több, mint 110 nyugati és keleti, tudományos, fejlődéslélektani és spirituális, meditatív fejlődésmodell integrációjából. A fejlődési létra modelljével ma már meg tudunk érteni bárkit, hogy ki hol tart: a hétköznapi ember fejlődését, a leszakadt mentális betegek állapotát és az előrehaladt spirituálisan nyíló emberekét, egészen a megvilágosodásig. Ami még érdekesebb, hogy a leggyakoribb a kevert ember: vannak előrehaladott részei is, de gyermeteg egocentrikus állapotai is. Sőt vannak misztikusok nagyon nehéz személyiséggel és elmebajosok is spirituális tartalmakkal. A belső életünk megértése többé nem redukálható sem a hurrá optimista New Age szintjére, ahol minden elmebajost spirituálisnak gondolnak, sem a pszichiátria szintjére, ahol minden spirituális embert elmebajosnak gondolnak. Egyszerűen konzultálnunk kell a pszichológusokkal, pszichoterapeutákkal, lámákkal, sámánokkal, jógikkal, és integrálva a tudást egy közös egységes emberismeretet használni.

A nyugat a személyiségfejlesztést ismeri, amelyet Wilber felnövésnek hív (growing up), de erről a keleti tanok szinte semmit nem tudnak. A kelet a felébredésről beszél (waking up), de ebből a nyugati pszichológia szinte semmit nem ismer. A spirituális tanok az ego-személyiség meghaladására sarkallnak, a valóság azonban az, hogy

ha van is spirituális élményünk, az életünk nagy részét továbbra is a személyes énünkben fogjuk leélni,

ami elsősorban a kapcsolati viselkedésünkben mutatkozik meg. A kapcsolatokra rálátni és ott ügyes módszerekkel a spiritualitás felé mozdulni, azt a nyugati pszichológia tudja jobban. Nem a privát spirituális élmény, hanem a kapcsolatok és a hétköznapi viselkedés a végső tesztje a spiritualitásunknak. A kelet ugyanakkor a transzcendens és misztikus dimenziókba képes jobban elvinni minket, ahhoz a szaktudást ott találjuk. De aki egy mai nyugati kultúrában egy az egyben próbálja átvenni és alkalmazni a keleti társadalmak előírásait, az néhány év heroikus próbálkozás után könnyen kiéghet ebből, mert nem lehet egy az egyben átemelni. Ha pedig keletre költözik, akkor örökké át fogja élni, hogy nem ott született és akármilyen kedvesek is egymáshoz, félig idegen marad.

Az integrál pszichológia hatalmas ismeretanyagot halmozott fel tehát arról is, hogyan járjuk a spirituális utat nyugaton a keleti tanok beemelésével, de a személyiség megmunkálásával egyaránt. Bizonyos mértékű önismereti-terápiás munka egyenesen a feltétele az érett spiritualitás kialakulásának a mai ember számára. Wilber az élő előadásában ezen témákról fog beszélni. Arról, hogy

hogyan valósítható meg a felébredés és a felnövés, a nyugat és a kelet integrációja a mai úton járó számára!

Az előadást tartja:
Ken Wilber – szellemi „éhségét” és kapacitását jól jellemzi, hogy egyetemi évei alatt naponta 2-3 könyvet olvasott el, 17 éves korától rendszeresen meditált, és mindössze 23 éves volt, amikor 1977-ben megjelent első, nagyszabású tudatelméleti könyve The Spectrum of Consciousness (A tudat spektruma) címmel. Ken Wilbert a hatvanas években az akkoriban alakuló transzperszonális pszichológia legjelentősebb képviselőjeként tartották számon, azonban túlnőtt annak keretein, és létrehozta saját ún. „integrál pszichológiáját”. Wilber művei napjainkban már világszerte megjelennek, sokan korunk egyik legjelentősebb gondolkodójának tartják.

Hallgasd meg az előadását!
EVERNESSIA NAGYSZÍNPAD: Meditáció, tudat, személyiség, Június 21. szerda, 17:15 – 18:45


INTEGRÁL AKADÉMIA PROGRAMOK AZ EVERNESS FESZTIVÁLON – JÚNIUS 20-25. 


Ha már sok helyen kerested, de eddig nem találtad meg azt, ahol a pszichológia és a spiritualitás összeér, akkor itt  jó helyen jársz!

Gyere, tanulj te is az Integrál Akadémián!
Önismeret integrál megközelítésben: az önismereti utak és technikák sokaságához adunk neked egy térképet.


Hogyan éljünk spirituális életet a 21. században nyugaton?
Milyen a transzformáló életmód?
A mi válaszunk: az integrál életmód

Hozzászólások